Table of Contents

  Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden en proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten, kan het Accreditatiebureau beslissen tot het opschorten of het intrekken van de accreditatie.

  Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht worden.

  Een geaccrediteerde instelling kan op ieder ogenblik ook een gehele of gedeeltelijke opschorting of verzaking (vrijwillige intrekking) van de accreditatie vragen.

  Intrekkingen. opschortingen van accreditaties

  Datum

  Nr.

  Naam

   

  15/6/2022 123-INSP Vereniging Bureau Veritas vzw Volledige opschorting vanaf 15/06/2022
  1/5/2022 199-PROD TECHNIGAS Vrijwillige intrekking vanaf 01/05/2022
  15/4/2022 594-TEST Eurofins BfB Oil Research SA Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit « d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires » à partir du 15/04/2022
  24/03/2022 671-TEST Solvay Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 24/03/2022
  22/03/2022 398-MED CHR HUY Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 22/3/2022
  18/3/2022 625-INSP SEAMCO nv Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 18/03/2022
  18/03/2022 040-INSP VINCOTTE ASBL Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie mbt de geaccrediteerde activiteiten voor "Tenten, podia, tribunes - kermistoestellen - attractieparktoestellen"
  28/02/2022 002-CAL Laboratoire belge de l'Industrie Electrique - Belgisch Laboratorium van Elektriciteitsindustrie Gedeeltelijke intrekking en vrijwillige gedeeltelijke verzaking voor de accreditatie met betrekking tot kalibratie van elektrische meettoestellen in het laboratorium en on site
  01/02/2022 018-PROD LLOYD’S REGISTER Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/2/2022
  12/01/2022 040-INSP VINCOTTE ASBL Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie m.b.t. de geaccrediteerde activiteiten voor "Speelterreinen en speeltoestellen"
  01/01/2022 480-INSP Krautli nv – Keuringscentrum Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/1/2022
  25/11/2021 662-TEST ROEFS Volledige opschorting vanaf 25/11/2021
  16/11/2021 426-TEST LABO DOUANE EN ACCIJNZEN Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “bepaling van het vlampunt (Pensky-Martens)”
  28/10/2021 040-INSP VINCOTTE ASBL Gedeeltelijke opschorting van de accreditatie mbt de geaccrediteerde activiteiten voor Speelterreinen en speeltoestellen
  25/10/2021 072-TEST INFRABEL Vrijwillige gedeeltelijke opschorting m.b.t. de geaccrediteerde activiteiten van hardheidstests op rubbers volgens NBN ISO 48, en waterinhoud van diëlectische oliën volgens IEC 60814.
  01/10/2021 469-TEST SUGARLAB 518 NV Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/10/2021
  24/9/2021 445-TEST
  445-INSP
  VIAS TECH Opheffing van de opschorting van de accreditatie mbt de geaccrediteerde activiteiten voor Doppler snelheidsmeters (INSP+TEST)
  17/9/2021 146 INSP NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Vrijwillige gedeeltelijke verzaking aangevraagd door de firma m.b.t. alle elementen van de scope elektrische keuringen.
  01/09/2021 613-MED Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles - Centre d'activités Totale verzaking van de accreditatie met certificaatnummer 613-MED naar aanleiding van de integratie van de activiteiten onder 650-MED
  01/09/2021 406-MED Laboratoire du site Porte de Hal du LHUB-ULB Totale verzaking van de accreditatie met certificaatnummer 406-MED naar aanleiding van de integratie van de activiteiten onder 650-MED

  10/8/2021

  652-TEST

  Province du Hainaut Régie ordinaire Hainaut Analyses - site de Ath

  Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de volgende sectoren : monstername (karkassen), bacteriologie (water en levensmiddelen) en parasitologie (trichine-analyses)

  20/7/2021

  445-TEST

  445-INSP
  VIAS TECH

  gedeeltelijke opschorting

  opschorting van de accreditatie mbt de geaccrediteerde activiteiten voor Doppler snelheidsmeters (INSP+TEST)
  13/07/2021 629-PT MINISTÈRE LUXEMBOURGEOIS DE LA SANTÉ -BCQ Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 13/07/2021
  30/6/2021 665-TEST JADITION srl Vrijwillige gehele intrekking (overdracht naar 665-CAL)
  30/6/2021 400-TEST CERTECH Volledige vrijwillige intrekking
  22/6/2021 660-INSP MISTRAS GROUP Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteiten in het domein “Goedkeuring lasserkwalificatie”
  18/6/2021 642-TEST Von Karman Institute for fluid dynamics Volledige vrijwillige intrekking
  11/6/2021 466-MED Pôle Hospitalier Jolimont Volledige vrijwillige intrekking
  1/6/2021 002-CAL Laborelec Vrijwillige gedeeltelijke opschorting
  1/5/2021 578-MED AZ St.-ELISABETH HERENTALS VZW Totale verzaking van de accreditatie met certificaatnummer 578-MED naar aanleiding van de integratie van de activiteiten onder 532-MED
  Laatst bijgewerkt
  15 juni 2022