Table of Contents

  Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden en proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten, kan het Accreditatiebureau beslissen tot het opschorten of het intrekken van de accreditatie.

  Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht worden.

  Een geaccrediteerde instelling kan op ieder ogenblik ook een gehele of gedeeltelijke opschorting of verzaking (vrijwillige intrekking) van de accreditatie vragen.

  Intrekkingen. opschortingen van accreditaties

  Datum

  Nr.

  Naam

   

  01/02/2023 397-TEST BLASCO Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/2/2023
  31/01/2023 099-PROD
  099-INSP
  099-QMS
  PROMAG Totale verzaking
  20/01/2023 170-INSP SPW - Service public de Wallonie A la demande du SPW, l’inspection « examen préalable et inspection périodique sur aciers de construction » est retirée du scope 170-INSP
  19/01/2023 529-TEST Du Pont de Nemours (Belgium) bv Totale verzaking van 529-TEST dat vervangen wordt door : accreditatie overgedragen naar 708-TEST, DuPont Performance Solutions Belgium bv
  19/01/2023 594-TEST Eurofins BfB Oil Research SA Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit « d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires » vanaf 19/01/2023

  15/01/2023

  528-TEST

  Biogazelle nv

  Totale verzaking van de accreditatie

  12/1/2023 092-TEST EURACETA Vrijwillige stopzetting van de activiteit SOP/SOL 026 Bepaling van droge stof in compost en bodem vanaf 12/1/2023

  01/01/2023

  226-TEST

  R-TECH sa

  Totale verzaking van de accreditatie

  01/01/2023

  609-CAL

  CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL sa

  C.M.I. sa

  Totale verzaking van de accreditatie 609-CAL

  01/01/2023 112-TEST INSTITUT MALVOZ Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie voor de activiteiten organisch chemische analyses van water en algemene chemische analyses van eetwaren
  01/01/2023 681-RM European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Vrijwillige volledige opschorting
  01/01/2023 681-PT European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “U and Pu mass and isotope amount ratios”
  28/12/2022 386-TEST GEOS Laboratories - site Herstal Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie voor een deel van de verrichtingen op granulaten
  15/12/2022 510-TEST BE-CERT Vrijwillige intrekking 510-TEST vanaf 15/12/2022 n.a.v. uitbreiding 510-CAL
  12/10/2022 123-INSP VERENIGING BUREAU VERITAS vzw Totale vrijwillige intrekking (verzaking) van de accreditatie vanaf 12/10/2022
  09/09/2022 648-TEST DSView bv Totale verzaking van 648-TEST, DSView bv dat vervangen wordt door 703-TEST, DSView Group bv
  8/9/2022 425-CAL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Kwaliteit en veiligheid - SMD-ENS Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “kalibratie van meetbanden”
  1/7/2022 458-INSP Varoco bv - Afdeling Taxameters Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 01/07/2022
  27/6/2022 638-INSP MEDICAL ESSENTIALS bv Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 27/06/2022
  15/6/2022 123-INSP Vereniging Bureau Veritas vzw Volledige opschorting vanaf 15/06/2022
  1/5/2022 199-PROD TECHNIGAS Vrijwillige intrekking vanaf 01/05/2022
  15/4/2022 - 18/01/2023 594-TEST Eurofins BfB Oil Research SA Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit « d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires » vanaf 15/04/2022
  24/03/2022 671-TEST Solvay Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 24/03/2022
  22/03/2022 398-MED CHR HUY Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 22/3/2022
  18/3/2022 625-INSP SEAMCO nv Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 18/03/2022
  18/03/2022 040-INSP VINCOTTE ASBL Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie mbt de geaccrediteerde activiteiten voor "Tenten, podia, tribunes - kermistoestellen - attractieparktoestellen"
  28/02/2022 002-CAL Laboratoire belge de l'Industrie Electrique - Belgisch Laboratorium van Elektriciteitsindustrie Gedeeltelijke intrekking en vrijwillige gedeeltelijke verzaking voor de accreditatie met betrekking tot kalibratie van elektrische meettoestellen in het laboratorium en on site
  01/02/2022 018-PROD LLOYD’S REGISTER Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/2/2022
  Laatst bijgewerkt
  14 februari 2023