Table of Contents

  Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden en proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten, kan het Accreditatiebureau beslissen tot het opschorten of het intrekken van de accreditatie.

  Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht worden.

  Een geaccrediteerde instelling kan op ieder ogenblik ook een gehele of gedeeltelijke opschorting of verzaking (vrijwillige intrekking) van de accreditatie vragen.

  Intrekkingen. opschortingen van accreditaties

  Datum

  Nr.

  Naam

   

  18/06/2020 052-TEST SERVACO nv Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van testen op textiel en leder
  15/05/2020 464-TEST Hygiène et expertise bvba Vrijwillige gedeeltelijke intrekking (overdracht naar 661-TEST)
  20/04/2020 442-INSP VINCOTTE CERTIGO ASBL Vrijwillige gehele intrekking
  9/04/2020 623-TEST Eagle Projects bvba Vrijwillige gehele intrekking
  17/03/2020 404-MED Klinisch laboratoriumGZA - Campus Sint-Augustinus Vrijwillige intrekking van de sector klinische chemie
  7/02/2020 077-MED Medisch Labo D. Van Waes - D. Declerck bv cvbA Vrijwillige gehele intrekking
  24/01/2020 567-INSP Pump Service Automatic nv Vrijwillige gehele intrekking
  17/01/2020 180-TEST Laboratorium De Vliegher Vrijwillige gehele intrekking (fusie met 296-TEST)
  1/01/2020 004-CAL
  004-INSP
  Trescal nv Vrijwillige gehele intrekking (fusie met 001-CAL en overdracht naar 001-INSP)
  31/12/2019 088-TEST CARAH asbl Vrijwillige intrekking (overdracht naar 652-TEST)
  25/11/2019 093-INSP CERTISYS sprl Vrijwillige intrekking
  21/11/2019-04/05/2020 397-TEST Blasco

  Vrijwillige gehele opschorting

  Deze opschorting werd opgeheven op 04/05/2020.

  17/10/2019

  082-CAL

  Blue Guide EMC Lab

  Vrijwillige intrekking

  30/09/2019

  603-TEST

  Multiplicom nv

  Vrijwillige intrekking

  19/09/2019

  354-INSP

  Schelde-natie inspecties  nv

  Vrijwillige intrekking (fusie met 506-INSP)

  10/09/2019

  135-PROD

  135-INSP

  135-QMS

  Quality Partner sa

  Vrijwillige intrekking (overdracht naar 620-PROD, 620-INSP en 620-QMS)

  26/06/2019

  016-QMS

  Vinçotte sa/nv

  Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van  certificatie-activiteiten voor de Richtlijn 2014/34/EU ATEX

  Laatst bijgewerkt
  18 juni 2020