Table of Contents

  Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden en proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten, kan het Accreditatiebureau beslissen tot het opschorten of het intrekken van de accreditatie.

  Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht worden.

  Een geaccrediteerde instelling kan op ieder ogenblik ook een gehele of gedeeltelijke opschorting of verzaking (vrijwillige intrekking) van de accreditatie vragen.

  Intrekkingen. opschortingen van accreditaties

  Datum

  Nr.

  Naam

  Beslissing

  31/3/2024 316-PROD PROBETON vzw Totale verzaking van de accreditatie vanaf 1/4/2024 (Activiteiten overgezet naar B-510 PROCERTUS vzw)
  31/3/2024 434-PROD OCAB/OCBS Na de fusie van OCAB met BE-CERT en PROBETON in de entiteit PROCETRUS, worden de activiteiten die voorheen werden uitgevoerd onder B-434 nu uitgevoerd door de entiteit B-510.
  22/3/2024 656-TEST Tupperware General Services nv Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 22/3/2024
  20/03/2024 092-TEST EUROFINS EURACETA SA vrijwillige intrekking van de volgende sectoren: microbiologische en chemische analyse van waters + chemische analyses van levensmiddelen met uitzondering van de bepaling van pH en wateractiviteit (aw)
  15/03/2024 426-TEST Federale overheidsdienst financiën – Laboratorium der Douane & Accijnzen Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteiten “bepaling van het gehalte aan vetzuurmethylesters”
  18/02/2024 566-INSP Keysers Noël nv Vrijwillige stopzetting van accreditatie
  15/2/2024 451-TEST DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU bv Opheffing van de vrijwillige opschorting van de activiteit “ loopgeluid op vloeren volgens ISO16205 NBN EN 16205”
  06/02/2024 608-INSP SOFISTES ASBL Gedeeltelijke vrijwillige verzaking. De firma verzaakt alle activiteiten m.b.t. het scope onderdeel "Contrôle et mise en service des Appareils Vapeur et Récipients Gaz"
  01/02/2024 540-TEST FOODCHAINID GENOMICS SA Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 1/2/2024
  01/02/2024 633-TEST Normec Product testing Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 01/02/2024
  01/02/2024 467-TEST VAN DE KREEKE SPECIALE TECHNIEKEN bv Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 1/02/2024
  25/1/2024 385-INSP TUV SUD Benelux vzw Gedeeltelijke vrijwillige verzaking. De firma verzaakt alle activiteiten m.b.t. het scope onderdeel “Speeltoestellen en -terreinen, sport, recreatie en aanverwante toestellen”.
  18/01/2024 107-QMS Onpartijdige instelling voor de controle voor Bouwproducten – Organisme impartial de controle de Produits pour la Construction Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie voor het NTMB zorgsysteem
  09/01/2024 435-TEST Vdv Cleaning nv Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 09/01/2024
  01/01/2024 656-TEST Tupperware General Services nv Vrijwillige volledige opschorting
  18/12/2023 669-PROD TUV RHEINLAND LUXEMBOURG Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 18/12/2023.
  15/11/2023 213-TEST UCLouvain - IMMC - LEMSC Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de testen DT13 et DT14
  12/10/2023 681-RM European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Opheffing van de vrijwillige volledige opschorting
  12/10/2023 681-PT European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “U and Pu mass and isotope amount ratios”
  26/09/2023 295-QMS B&S Qualicert Totale verzaking (wegens overdracht van de activiteiten naar accreditatiescope 295-PROD)
  21/09/2023 425-CAL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Kwaliteit en Veiligheid - SMD-ENS Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “kalibratie van meetbanden”
  21/09/2023 204-TEST Universiteit ziekenhuis Antwerpen Vrijwillige intrekking van de accreditatie 204-TEST vanaf 21/09/2023
  7/08/2023 606-TEST Belgisch instituut voor de lastechniek vzw Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 7/8/2023
  14/07/2023 267-TEST Centre Recherches Métallurgiques ASBL (CRM) Op verzoek van het CRM zijn de MOGR- en MEGR-testen (elektronenmicroscopie bij gekalibreerde vergroting) verwijderd uit scope 267-TEST.
  6/07/2023 068-TEST
  652-TEST

  Régie ordinaire Hainaut Analyse – site de Mons
  Régie ordinaire Hainaut Analyse - site de Ath

  Activiteiten die voorheen warden uitgevoerd door entiteiten B-068 en B-652, worden nu uitgevoerd door entiteit B-009
  3/07/2023 236-INSP Sabena Aerospace Engineering nv Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 03/07/2023
  28/06/2023 451-TEST DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU bv Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “ loopgeluid op vloeren volgens ISO16205”
  31/05/2023 017-QMS BCC - CBC - ECC nv  - BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE, CENTRE BELGE DE CERTIFICATION, EUROPEAN CERTIFICATION COMPANY nv Verplichte volledige intrekking vanaf 31/05/2023
  31/05/2023 017-EMS BCC - CBC - ECC nv  - BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE, CENTRE BELGE DE CERTIFICATION, EUROPEAN CERTIFICATION COMPANY nv Verplichte volledige intrekking vanaf 31/05/2023
  28/04/2023 507-TEST NOORDVLEES VAN GOOL Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 28/4/2023
  13/04/2023 042-INSP CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF CSTC-WTCB Totale verzaking (wegens overdracht van de activiteiten naar accreditatiescope 042-TEST)
  Laatst bijgewerkt
  6 mei 2024