Table of Contents

  Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden en proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten, kan het Accreditatiebureau beslissen tot het opschorten of het intrekken van de accreditatie.

  Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht worden.

  Een geaccrediteerde instelling kan op ieder ogenblik ook een gehele of gedeeltelijke opschorting of verzaking (vrijwillige intrekking) van de accreditatie vragen.

  Intrekkingen. opschortingen van accreditaties

  Datum

  Nr.

  Naam

  Beslissing

  15/11/2023 213-TEST UCLouvain - IMMC - LEMSC Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de testen DT13 et DT14
  12/10/2023 681-RM European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Opheffing van de vrijwillige volledige opschorting
  12/10/2023 681-PT European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “U and Pu mass and isotope amount ratios”
  26/09/2023 295-QMS B&S Qualicert Totale verzaking (wegens overdracht van de activiteiten naar accreditatiescope 295-PROD)
  21/9/2023 425-CAL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Kwaliteit en Veiligheid - SMD-ENS Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “kalibratie van meetbanden”
  21/9/2023 204-TEST Universiteit ziekenhuis Antwerpen Vrijwillige intrekking van de accreditatie 204-TEST vanaf 21/09/2023
  7/8/2023 606-TEST Belgisch instituut voor de lastechniek vzw Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 7/8/2023
  6/7/2023 068-TEST
  652-TEST

  Régie ordinaire Hainaut Analyse – site de Mons
  Régie ordinaire Hainaut Analyse - site de Ath

  Activiteiten die voorheen warden uitgevoerd door entiteiten B-068 en B-652, worden nu uitgevoerd door entiteit B-009
  3/7/2023 236-INSP Sabena Aerospace Engineering nv Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 03/07/2023
  28/6/2023 451-TEST DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU bv Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “ loopgeluid op vloeren volgens ISO16205”
  31/5/2023 017-QMS BCC - CBC - ECC nv  - BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE, CENTRE BELGE DE CERTIFICATION, EUROPEAN CERTIFICATION COMPANY nv Verplichte volledige intrekking vanaf 31/05/2023
  31/5/2023 017-EMS BCC - CBC - ECC nv  - BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE, CENTRE BELGE DE CERTIFICATION, EUROPEAN CERTIFICATION COMPANY nv Verplichte volledige intrekking vanaf 31/05/2023
  28/4/2023 507-TEST NOORDVLEES VAN GOOL Vrijwillige stopzetting van de accreditatie vanaf 28/4/2023
  13/04/2023 042-INSP CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF CSTC-WTCB Totale verzaking (wegens overdracht van de activiteiten naar accreditatiescope 042-TEST)
  01/02/2023 397-TEST BLASCO Vrijwillige intrekking van de accreditatie vanaf 1/2/2023
  31/01/2023 099-PROD
  099-INSP
  099-QMS
  PROMAG Totale verzaking
  20/01/2023 170-INSP SPW - Service public de Wallonie A la demande du SPW, l’inspection « examen préalable et inspection périodique sur aciers de construction » est retirée du scope 170-INSP
  19/01/2023 529-TEST Du Pont de Nemours (Belgium) bv Totale verzaking van 529-TEST dat vervangen wordt door : accreditatie overgedragen naar 708-TEST, DuPont Performance Solutions Belgium bv
  19/01/2023 594-TEST Eurofins BfB Oil Research SA Opheffing van de vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit « d’inhibition de la croissance des algues d’eau douce avec des algues vertes unicellulaires » vanaf 19/01/2023

  15/01/2023

  528-TEST

  Biogazelle nv

  Totale verzaking van de accreditatie

  12/1/2023 092-TEST EURACETA Vrijwillige stopzetting van de activiteit SOP/SOL 026 Bepaling van droge stof in compost en bodem vanaf 12/1/2023

  01/01/2023

  226-TEST

  R-TECH sa

  Totale verzaking van de accreditatie

  01/01/2023

  609-CAL

  CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL sa

  C.M.I. sa

  Totale verzaking van de accreditatie 609-CAL

  01/01/2023 112-TEST INSTITUT MALVOZ Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie voor de activiteiten organisch chemische analyses van water en algemene chemische analyses van eetwaren
  01/01/2023 681-RM European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Vrijwillige volledige opschorting
  01/01/2023 681-PT European Commission - Joint Research Centre (JRC) - Directorate G Vrijwillige gedeeltelijke opschorting van de activiteit “U and Pu mass and isotope amount ratios”
  28/12/2022 386-TEST GEOS Laboratories - site Herstal Vrijwillige gedeeltelijke intrekking van de accreditatie voor een deel van de verrichtingen op granulaten
  15/12/2022 510-TEST BE-CERT Vrijwillige intrekking 510-TEST vanaf 15/12/2022 n.a.v. uitbreiding 510-CAL
  Laatst bijgewerkt
  24 november 2023