Om te weten te komen of een tekening of model al gedeponeerd is, kunt u de registers van tekeningen en modellen doorzoeken. Dit is nuttig om te bepalen of er al identieke tekeningen of modellen bestaan. Als er al identieke tekeningen of modellen bestaan, zal uw eigen tekening of model immers niet voldoen aan de nieuwheidsvereiste die nodig is voor een geldig depot en is bovendien de exploitatie ervan een inbreuk op een al bestaand tekeningen- of modellenrecht.

In het raam van de samenwerking tussen het Harmonisatiebureau voor de interne markt, nder meer belast met de registratie van gemeenschapstekeningen en –modellen en de nationale bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten van de Europese Unie, is er voortaan een nieuwe zoekfunctie online beschikbaar: de databank DesignView.

De databank Design View bevat de geregistreerde gemeenschapstekeningen of -modellen en de op nationaal niveau binnen de EU ingediende tekeningen of modellen.

Benelux tekeningen- en modellenregister

toegang tot het register

Het register is online beschikbaar.

Een opzoeking kan ook worden uitgevoerd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) mits betaling.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBEI) 
Bordewijklaan 15 
NL-2591 XR Den Haag 
Nederland 
Tél: +31 70 349 11 11
Fax: +31 70 347 57 08
E-mail: info@boip.int
www.boip.int

Register van Gemeenschapsmodellen

toegang tot het register

Register van internationale modellen

toegang tot het register

Opgelet!

De registers doorzoeken geeft u geen volledige resultaten aangezien veel tekeningen en modellen niet gedeponeerd zijn of geheim blijven. Bij het ontbreken van een register kunt u een opzoeking uitvoeren binnen de in uw sector gespecialiseerde kringen. Raadpleeg de bestaande literatuur, bezoek de handelsbeurzen, verricht opzoekingen op het internet, enz.

Beperk uw opzoekingen niet tot het EU-grondgebied: elke tekening en elk model dat op een bepaalde plaats, op een bepaald moment openbaar werd gemaakt moet in aanmerking worden genomen als redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het in de normale uitvoering van de activiteiten bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector en die actief zijn in de Europese Unie.

Vraag in geval van twijfel advies aan een deskundige in intellectuele eigendom om de zoekresultaten te interpreteren.

Laatst bijgewerkt
4 juli 2024