eRegister: Belgisch octrooiregister

Met deze tool kunt u de volledige octrooien in het Belgisch Octrooiregister raadplegen, evenals bibliografische gegevens en zelfs relevante correspondentie tussen de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) en de octrooihouders.

Het register bundelt gegevens over de wetenschappelijke of technologische beschrijving van nieuwe technologische procedures of producten, evenals van Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. U kunt ook nagaan of er een voorafgaande registratie is geweest van soortgelijke of aanverwante octrooien, die in België zijn gepubliceerd.

Het eRegister consulteren kan gratis en zonder voorafgaande registratie.

Raadpleeg het eRegister via het online portaal Benelux Patent Platform.

Espacenet: netwerk van Europese Octrooidatabanken

Dankzij deze online tool krijgt u toegang tot meer dan 100 miljoen gepubliceerde octrooigerelateerde documenten. Het stelt u in staat om eenvoudige of geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren in verschillende talen, dankzij een online vertaalservice. Het systeem maakt gebruik van een zeer toegankelijke interface.

Het wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EPO), in samenwerking met de nationale bureaus van de lidstaten van het EPO. Enkele nationale bureaus bieden toegang tot een groter aantal publicaties.

De consultatie is gratis en er is geen registratie vereist.

Raadpleeg via deze link de Esp@cenet server van de DIE. Deze bevat alle nationale octrooipublicaties van 1984 tot op heden.

Federated Register: Europees octrooiregister van EPO

Dit instrument biedt een unieke toegang die rechtstreeks naar de online nationale octrooiregisters van de EPO-lidstaten leidt.

Van alle octrooidossiers zijn de bibliografische gegevens en de procedurele informatie beschikbaar, van de eerste publicatie tot aan de verlening van het octrooi. Dit register bevat eveneens veel details met betrekking tot onderzoek, bezwaren en beroepen, die normaal enkel beschikbaar zijn via een raadpleging van het dossier.

De consultatie is gratis en er is geen registratie vereist.

Raadpleeg het Federated Register via het Europees Octrooiregister.

Patentscope: octrooidatabank van WIPO

Deze databank biedt toegang tot internationale octrooiaanvragen op de dag van de publicatie zelf en in full-text, evenals tot de octrooidocumenten van de deelnemende nationale of regionale octrooibureaus.

Zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd op basis van trefwoorden, namen van aanvragers, internationale classificatiecategorieën voor octrooien en vele andere zoekcriteria, in verschillende talen.

De consultatie ervan is gratis en er is geen registratie vereist.

Klik hier door naar Patentscope.

Laatst bijgewerkt
4 juli 2024