Het instandhouden van een tekening of model vereist de vernieuwing ervan op gezette tijden evenals het up-to-date houden van de gegevens over de tekening of het model.

Vernieuwing

De geldigheidsduur van een inschrijving is 5 jaar en kan 4 maal worden vernieuwd (de maximale geldigheidsduur is dus 25 jaar).

Een vernieuwing geschiedt door de betaling van de vernieuwingstaks.

Up-to-date houden van de gegevens

De gegevens in het register moeten up-to-date zijn.

Via een ad hoc formulier kan men het Benelux-Bureau op de hoogte brengen van alle veranderingen, zoals een adreswijziging, het verlenen van een licentie of de overdracht van de tekening of het model aan een derde.

Ook een eventuele beslissing van een rechtbank tot nietigheid van een tekening of model zal op het Benelux-Bureau geregistreerd moeten worden.

Het kan ook gebeuren dat een derde inroept dat hij de ware ontwerper is van de tekening of het model. Hij zal dan aan het Benelux-Bureau moeten vragen om melding te maken dat er een vordering tot opeising werd ingesteld.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst