Om bescherming te genieten, moet een tekening of model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het is niet vereist dat de tekening of het model een esthetisch karakter zouden hebben.

Een tekening of model is nieuw indien er geen identieke (of quasi identieke) tekening of model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Een dergelijk uiterlijk van het product mag dus voorheen nog niet op de markt zijn gebracht. Een model wordt bijvoorbeeld beschikbaar gesteld aan het publiek door de commercialisering ervan, door de publicatie in een tijdschrift of in reclame of door de tentoonstelling ervan in een uitstalraam. 

Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben indien het in zijn geheel geen déjà vu gevoel opwekt ten aanzien van tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van de depot of vóór de datum van voorrang. Het is dus noodzakelijk dat de tekening of het model niet banaal is in vergelijking tot al bestaande producten.

Vóór het deponeren van een tekening of model, is het is dus belangrijk om na te gaan of er geen eerdere creaties bestaan die de nieuwheid of het eigen karakter van de tekening of het model kunnen schaden.

Wilt u weten of een tekening of model al gedeponeerd is? Dat kunt u opzoeken in de registers van tekeningen en modellen

Let op, ook de openbaarmaking van een tekening of model door de ontwerper zelf kan de nieuwheid of het eigen karakter te niet doen. Een ontwerper moet dus vermijden om zijn product dat tekeningen of modellen bevat, tentoon te stellen of te commercialiseren alvorens ze gedeponeerd te hebben. Per uitzondering blijft het voor de ontwerper wel mogelijk om, binnen de 12 maanden na de openbaarmaking zijn tekening of model, nog een depot te verrichten.

Laatst bijgewerkt
25 november 2019