Het systeem van Den Haag voor de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid maakt het mogelijk om, via één enkel depot in één enkele taal, tekeningen en modellen in meerdere landen te beschermen. Dit depot kan worden verricht bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) (of een nationaal bureau zoals het Benelux-Bureau).

Anderzijds wordt door dit stelsel het verdere beheer van de tekeningen en modellen aanzienlijk vereenvoudigd aangezien latere wijzigingen of vernieuwing van een inschrijving volgens een eenvoudige en één enkele procedure bij de WIPO kunnen worden geregistreerd.

Na deze internationale inschrijving is de tekening of het model niet in de hele wereld beschermd, maar slechts in de landen waarvoor de deposant bescherming heeft gevraagd.

Het systeem van Den Haag voor de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid geldt enkel tussen de landen die lid zijn van de Overeenkomst van ’s-Gravenhage.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018