Er zijn twee vormen van communautaire bescherming mogelijk voor tekeningen en modellen: het ingeschreven Gemeenschapsmodel en het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

In de twee gevallen geldt de bescherming voor het gehele grondgebied van de Europese Unie. De bescherming kan dus niet beperkt worden tot een aantal lidstaten. De beschermingszone wordt ook groter bij elke uitbreiding van de Europese Unie.

Het Gemeenschapsmodel heeft in elke lidstaat dezelfde rechtsgevolgen.

De beschermingsomvang en de beschermingsvoorwaarden zijn sterk vergelijkbaar met die van het Benelux tekeningen- en modellenrecht.

  • Zoals de naam te kennen geeft, geniet een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel bescherming zonder enige vorm van depot. Er moet wel aan de beschermingsvoorwaarden voldaan zijn.

Het nadeel van dit systeem is dat, zonder inschrijving, de houder van het recht moeilijkheden kan ondervinden om het bewijs te leveren van het bestaan van een tekeningen- of modellenrecht. De niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen genieten bescherming gedurende een termijn van 3 jaar en de toegekende rechten zijn minder ruim. De houder van de tekening of het model kan zich enkel verzetten tegen de exploitatie van een identieke tekening of model als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken (kopiëren) van het beschermde model.

Het communautaire tekeningen- en modellenrecht wordt geregeld door Verordening nr. 6/2002/EG van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie: merken, tekeningen en modellen (EUIPO) publiceert tweemaandelijks een "IP C&C Newsletter".

Laatst bijgewerkt
28 mei 2020