Tekeningen en modellen

De vormgeving van een product speelt een belangrijke strategische rol voor de ontwerper. Tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument vaak de voorkeur geven aan de meest esthetische vorm.

Daarom kiezen veel ondernemingen en ontwerpers ervoor om het uiterlijk van hun producten te beschermen door ze als tekening of model te registreren.

Het tekeningen- of modellenrecht kent aan de houder exclusieve rechten toe op dit uiterlijk van producten.

De bescherming van een tekening of model kan men voor het Belgisch grondgebied bekomen door het aanvragen van een Benelux tekening- of modelrecht (geldig op het grondgebied van de drie Benelux landen : België, Nederland en Luxemburg) bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Deze bescherming wordt geregeld door het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom.

  • Welke rechtsmiddelen zijn voorhanden bij inbreuken op het tekeningen- of modellenrecht?
Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019