Het sui generis recht  heeft een beschermingsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de fabricage van de databank is voltooid.

Wanneer er aanvankelijk slechts een intern gebruik van de databank was, begint de termijn pas te lopen vanaf het ogenblik waarop ze ter beschikking werd gesteld aan het publiek (bijv. vanaf de verkoop).

Deze termijn wordt hernieuwd bij elke nieuwe substantiële investering die gedaan wordt naar aanleiding van een aanpassing van de databank (bijv. wanneer het up to date houden ervan een belangrijke financiële investering vereist).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018