De kosten om een octrooi te krijgen kunnen aanzienlijk zijn. Een zorgvuldige afweging tussen de voor- en nadelen van octrooieren dringt zich bijgevolg altijd geval per geval op. Zie 'Octrooieren of niet?'.

Wenst u een octrooi te krijgen, dan moet u onder meer rekening houden met volgende uitgavenposten:

  • aangezien het aan te raden is om u te laten bijstaan door een deskundige, moet u alvast rekening houden met het ereloon van de octrooigemachtigde;
  • afhankelijk van waar u bescherming wenst, kunnen de vertaalkosten hoog oplopen;
  • eens uw octrooi is verleend, kan het aangewezen zijn om actief inbreuken op te sporen en er tegen op te treden. Het spreekt voor zich dat dit mankracht en kosten voor gerechtelijke procedures en advocaten met zich meebrengt;
  • ten slotte moet u ook steeds de officiële indienings-, procedure- en instandhoudingstaksen betalen. Afhankelijk van de territoria en de duur van bescherming kunnen de totale kosten variëren tussen enkele duizenden euro tot enkele tienduizenden euro. Als u een octrooi wenst binnen een heel complex domein en waarbij u, naast Europa, ook bescherming wenst in verschillende andere grote markten (US, Japan, India, enz.) kan het kostenplaatje wel eens oplopen tot meer dan 100.000 euro.

Wat betreft de te betalen officiële taksen vindt u hieronder de tarieven:

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020