Databanken met informatie over octrooien

Table of Contents

  Octrooidatabank Espacenet

  Espacenet is een Europees netwerk van octrooidatabanken die gratis beschikbaar zijn op het internet. Deze dienst wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EPO) in samenwerking met de nationale diensten van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. Het systeem werkt met een eenvoudige interface die het ook personen zonder veel ervaring mogelijk maakt om, in de eigen (Europese) taal, opzoekingen te verrichten. Deze databank bevat meer dan 60 miljoen octrooidocumenten van over de ganse wereld.

  Door Espacenet te gebruiken door tussenkomst van een van de websites van de nationale diensten is het mogelijk om alle octrooiaanvragen of gepubliceerde octrooien op te zoeken (minstens vanaf de jaren 1997-98).

  Een aantal nationale diensten geven toegang tot een groter aantal publicaties. De server van Espacenet van de DIE bevat de publicaties van de nationale octrooien vanaf het publicatiejaar 1984 tot op heden.

  Register van de Europese octrooien (EPO)

   

  Het Europees online Register van octrooien is een databank die alle gepubliceerde Europese octrooiaanvragen, gepubliceerde internationale octrooiaanvragen (PCT) met aanduiding van lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, alsook de gepubliceerde Europese octrooien bevat.

  Voor elk van deze dossiers zijn de bibliografische gegevens en de gegevens met betrekking tot de procedure beschikbaar en dit vanaf de eerste publicatie tot de aflevering van het octrooi. Het online register bevat tevens talrijke bijkomende details inzake het onderzoek, oppositie en de beroepen die normaal beschikbaar zijn via een inzage van het dossier.

  Register van de Europese octrooien

  Laatst bijgewerkt
  3 april 2018