Het is uiteraard beter te vermijden dat namaak op de Belgische of Europese markt terechtkomt. Hiertoe kent een Europese douaneverordening specifieke bevoegdheden toe aan de douaneautoriteiten om te kunnen optreden wanneer zij inbreukmakende goederen aantreffen aan de grenzen van de Europese Unie (in België, bv. de haven van Antwerpen of de luchthaven van Zaventem).

Douaneautoriteiten kunnen op eigen initiatief of op vraag van de houder van het recht goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, aan de grens blokkeren, waarna de houder van het intellectuele eigendomsrecht een gerechtelijke procedure kan starten om te laten vaststellen dat het inderdaad namaak betreft.

Voor verdere informatie over deze mogelijkheid kunt u terecht bij de bevoegde Administratie der Douane en Accijnzen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019