Sancties bij inbreuken op de naburige rechten

De naburige rechten gaan vergezeld van maatregelen die de naleving van deze rechten willen verzekeren.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden aangewend om

  • een einde te maken inbreuken op de naburige rechten of

  • een schadevergoeding te bekomen.

Ernstige inbreuken op de naburige rechten worden zelfs beteugeld via het strafrecht, waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018