De naburige rechten gaan vergezeld van maatregelen die de naleving van deze rechten willen verzekeren.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden aangewend om

  • een einde te maken inbreuken op de naburige rechten of

  • een schadevergoeding te bekomen.

Ernstige inbreuken op de naburige rechten worden zelfs beteugeld via het strafrecht, waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst