De naburige rechten gaan vergezeld van maatregelen die de naleving van deze rechten willen verzekeren.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden aangewend om

  • een einde te maken inbreuken op de naburige rechten of

  • een schadevergoeding te bekomen.

Ernstige inbreuken op de naburige rechten worden zelfs beteugeld via het strafrecht, waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst

  2. Intellectuele eigendom

    Werelddag van de Intellectuele Eigendom – 26.04.2019