Nadat u een Beneluxmerk heeft verkregen, kunnen zich tijdens de verdere levensloop van het merk allerlei gebeurtenissen voordoen. Om de geldigheid van het merkdepot in de Benelux of van bepaalde transacties te verzekeren, is het noodzakelijk dat de registratieautoriteiten hiervan op de hoogte worden gebracht via de indiening van een formulier. Deze wijzigingen worden dan in het merkenregister aangebracht en zijn pas vanaf de bekendmaking ervan afdwingbaar ten aanzien van derden.

Wijzigingen die moeten worden aangemeld betreffen:

  • overdracht of overgang van een merk (overdracht onder levenden verplicht schriftelijk vast te leggen!). U moet naast de mededeling van gegevens in verband met de overnemer, ook aangeven of het om een gehele of gedeeltelijke (beperkt tot bepaalde waren/diensten) overdracht gaat. De overdracht of andere overgang moet, voor de geldigheid ervan, noodzakelijkerwijs betrekking hebben op het hele Beneluxgebied;
  • toekenning van een licentie (de overlegging van een schriftelijke overeenkomst is niet vereist);
  • vestiging van een pandrecht;
  • beslaglegging;
  • beslissing om de registratie door te halen;
  • beperking van de waren- of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;
  • wijziging van gemachtigde, inbegrepen diens aanwijzing na inschrijving van het merk;
  • wijzigingen aan de naam en/of adres van een deposant, van een gemachtigde, van de merkhouder of van de licentiehouder;
  • herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving;
  • enkel voor collectieve merken: wijzigingen aan het reglement op het gebruik en toezicht (het nieuwe reglement moet dan worden toegevoegd).

Voor de meeste – maar niet voor elk – van deze wijzigingen moet u een taks betalen. U vindt hier de tarieven.

Laatst bijgewerkt
5 februari 2020