Ik heb een kwekersrecht: mag ik het plantenras effectief in de handel brengen?

Het is niet omdat u een kwekersrecht heeft gekregen, dat u er zeker van kan zijn dat u het beschermde ras op de markt mag brengen.

Het kwekersrecht doet immers geen afbreuk aan de regulering over de voortbrenging van, de controle op en de verhandeling van materiaal van rassen of de invoer of uitvoer van dat materiaal (Art.18UPOV-Verdrag 1991). Zo kan de commercialisering van de rassen van bepaalde gewassen inderdaad onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden. Enkele voorbeelden:

  • de rassen van sommige landbouwgewassen (tarwe, maïs, aardappelen…) en groentegewassen (prei, uit, tomaat, wortel, kool…) moeten ingeschreven zijn in de nationale rassencatalogus alvorens ze mogen gecommercialiseerd worden. Hiertoe moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid en, althans voor de landbouwgewassen, het bezitten van een cultuur- en gebruikswaarde;
  • de fytosanitaire regelgeving moet gerespecteerd worden;
  • alvorens kweekmateriaal mag verhandeld worden, moet het eerst worden gekeurd   op een aantal kwaliteitscriteria zoals echtheid, zuiverheid, kiemkracht, enz.;
  • voor sommige exploitaties, bijvoorbeeld waarbij genetisch gemodificeerde planten worden gebruikt, is een afzonderlijke vergunning vereist.

Het is dus niet omdat u een kwekerscertificaat voor een bepaalde variëteit heeft gekregen, dat u die automatisch op de markt kan brengen.​​​​​

Meer informatie

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019