Om voor uw plantenras bescherming in het buitenland te verkrijgen, kunt u de volgende twee alternatieven overwegen.

  • U wenst uw plantenras slechts in enkele Europese landen of in landen buiten de Europese Unie te beschermen. 
    Volg de nationale procedures per land en dien een aanvraag in bij de bevoegde nationale bureaus. Meer info alsook de gegevens over de verschillende nationale bureaus zijn te vinden op de website van de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten

  • U wenst bescherming voor de gehele Europese Unie of voor een aantal landen van de Europese Unie
    U vraagt best een Communautair kwekerscertificaat aan. De rechten die u via een dergelijk communautair kwekersrecht verwerft, zijn sterk vergelijkbaar met een Belgisch kwekersrecht, maar er zijn toch een aantal verschillen. Voor meer details raadpleegt u best de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen

Hoe verkrijg ik een Communautair kwekerscertificaat?

Om een communautair kwekersrecht te krijgen, bezorgt u uw aanvraag aan het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Lees zorgvuldig de instructies op de website van het Bureau. Een aanvraag kan ook via de DIE worden ingediend.

Eens de aanvraag op geldige en volledige wijze is ingediend en de rechten zijn betaald, wordt een datum van indiening toegekend. Deze datum is van belang om de chronologische volgorde tussen verschillende aanvragen te bepalen, om de nieuwheid te beoordelen en het recht van voorrang al dan niet toe te kennen.

Aanvragen worden gepubliceerd in het Officieel Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Belanghebbenden beschikken over 3 maanden om bezwaar aan te tekenen.

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen kent na onderzoek van de formele en materiële beschermingsvoorwaarden het kwekersrecht al dan niet toe. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij een Kamer van Beroep. Beslissingen van deze laatste kunnen op hun beurt worden aangevochten bij het Europees Hof van Justitie.

Zowel de aanvragen als verleende kwekersrechten worden door het Bureau in registers bijgehouden die vrij consulteerbaar zijn. Tweemaandelijks verschijnt ook het Officieel Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen. 

Voor verdere informatie, zie de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Bij vragen kan u ook de DIE contacteren of een deskundige raadplegen. U kunt zich bij de procedure ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Laatst bijgewerkt
24 mei 2018