Sinds 1 juli 2015 is er een nieuw stelsel van bescherming van kweekproducten in België. Het oude stelsel steunde op de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, maar werd vervangen door de bepalingen in titel 3 van boek XI van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluit.

omzendbrief ter attentie van de gebruikers (PDF, 208.81 KB)

  • U kunt bescherming via kwekersrecht aanvragen voor elk ras van alle botanische geslachten en soorten, zonder beperking.
  • U krijgt geen bericht per post meer van de vervaldag, met het verzoek de jaarlijkse rechten te betalen, noch een betaalherinnering. Betaal uit eigen beweging en binnen de vereiste termijn de jaarrechten, zo niet vervalt uw kwekersrecht van rechtswege!
  • Als uw beschermingstitel vervalt wegens niet-betaling van uw jaarrechten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een procedure instellen om het kwekersrecht te herstellen.
  • De beschermingsduur van kweekproducten bedraagt 30 jaar voor bomen, wijnstokken en aardappelen, en 25 jaar voor de andere plantensoorten.

In de praktijk is deze nieuwe wetgeving van toepassing op alle titels die voor (met behoud van de verworven rechten) en na 1 juli 2015 werden afgeleverd. De aanvragen voor kwekersrecht die voor die datum werden ingediend, worden behandeld volgens de bepalingen van de wet van 20 mei 1975. De aanvragen die daarna werden ingediend, worden behandeld in functie van de nieuwe wetgeving.

De andere wijzigingen die door de nieuwe wet werden ingevoerd hebben vooral betrekking op:

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst