Was u niet in staat om een betalingstermijn voor het behoud van uw rechten in acht te nemen, ondanks alle waakzaamheid die u in de gegeven omstandigheden aan de dag hebt gelegd? Dan kunt u verzoeken in uw rechten te worden hersteld als de verhindering rechtstreeks het verlies van een recht of van een rechtsmiddel tot gevolg heeft gehad.

Voorwaarden

  • U moet het verzoek schriftelijk indienen binnen een termijn van twee maanden nadat de verhindering is geëindigd. De niet-gestelde handeling moet gesteld worden binnen deze termijn. Het verzoek is slechts ontvankelijk binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het verstrijken van de niet in acht genomen termijn.
  • U moet het verzoek met redenen omkleden en de feiten en de rechtvaardigingen aanvoeren waarop het gegrond is. Het verzoek wordt slechts als ingediend beschouwd nadat de vergoeding tot herstel in de rechten binnen de daartoe voorziene termijn werd betaald.

richt uw schriftelijk verzoek aan de DIE

Opmerking

Gebruikte u te goeder trouw het materiaal van een beschermd ras waarvoor een kwekersrecht werd aangevraagd en waarvoor een verlies van een recht is ingetreden en herstel in de rechten werd aangevraagd, of hebt u daadwerkelijke en wezenlijke voorbereidingen getroffen om het materiaal van dat ras te gebruiken, dan mag u dat gebruik in of ten behoeve van uw bedrijf voortzetten zonder dat u enige vergoeding verschuldigd bent.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019