De persoon die een plantenras gekweekt of ontdekt en ontwikkeld heeft kan bescherming door het kwekersrecht bekomen na indiening van een aanvraag voor kwekersrecht bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

Werkt de kweker in dienstverband (bedrijf of overheid) dan komt het kwekersrecht toe aan de werkgever, tenzij anders is overeengekomen. Zie Creaties in dienstverband.

Is het nieuwe ras in samenwerking tot stand gekomen dan komen de rechten in onverdeeldheid toe aan diegenen die hebben samengewerkt.

Indien het nieuwe ras door twee of meer personen werd gekweekt of  ontdekt en ontwikkeld, komt het recht in onverdeeldheid toe aan deze personen of hun respectievelijke rechthebbenden of rechtverkrijgenden, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer het plantenras gekweekt of ontdekt en ontwikkeld werd door verschillende personen die onafhankelijk zijn van elkaar, komen de rechten toe aan de eerste persoon die bescherming vraagt door een indiening  bij de DIE volgens de regels.

Is een kwekersrecht verleend aan iemand die er geen recht op had, dan kan dit via een gerechtelijke procedure worden opgeëist (‘revindicatievordering’).

Uiteraard kunnen ook verleende kwekersrechten worden verhandeld, zie Overdracht en licentie.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019