Het systeem van Den Haag voor de internationale registratie van industriële tekeningen of modellen maakt het mogelijk om tekeningen en modellen in meerdere landen te beschermen door het depot van een enkele aanvraag in een enkele taal bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) (of een nationaal bureau zoals het Benelux-Bureau).

Bovendien wordt het verdere beheer van de tekeningen en modellen aanzienlijk vereenvoudigd dankzij dit systeem, aangezien latere wijzigingen of vernieuwing van een registratie volgens een eenvoudige en een enkele procedure bij de WIPO kunnen worden geregistreerd.

Na deze internationale registratie is de tekening of het model niet in de hele wereld beschermd, maar slechts in de landen waarvoor de deposant bescherming heeft gevraagd.

Het systeem van Den Haag voor de internationale inschrijving van industriële tekeningen of modellen van nijverheid geldt enkel tussen de landen die lid zijn van de Overeenkomst van ’s-Gravenhage.

Laatst bijgewerkt
12 september 2022