Om bescherming te kunnen genieten, moet een tekening of model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het is niet vereist dat de tekening of het model een esthetisch karakter heeft.

Een tekening of model is nieuw als er geen identieke (of quasi identieke) tekeningen of modellen aan het publiek openbaar zijn gemaakt op een eerder tijdstip (voor de datum van depot of voor de datum van voorrang). Dit uiterlijke aspect van het product mag dus nog niet eerder op de markt zijn gebracht. Een openbaarmaking aan het publiek is bijvoorbeeld de commercialisering van het product, de publicatie ervan in een tijdschrift, reclame of uitstalling in een winkelraam.

De tekening of het model heeft een eigen karakter wanneer de tekening of het model als geheel geen déjà-vu gevoel opwekt ten opzichte van bestaande tekeningen of modellen (die openbaar zijn gemaakt aan het publiek voor de datum van depot of van voorrang). Het is dus noodzakelijk dat de tekening of het model niet banaal is in vergelijking met reeds bestaande producten, en dat de tekening of het model op de gebruiker een globale indruk nalaat, die verschilt van de indruk die een bestaande tekening of een bestaand model op deze gebruiker maakt.

Voor het deponeren van een tekening of model is het is dus belangrijk om na te gaan of er geen eerdere creaties bestaan, die de nieuwheid of het eigen karakter van de tekening of het model kunnen schaden.

Wilt u controleren of een tekening of model al gedeponeerd is? Dan kunt u een opzoeking uitvoeren in de registers van tekeningen en modellen

Let op, ook de openbaarmaking van een tekening of model door de ontwerper zelf kan de nieuwheid of het eigen karakter ervan tenietdoen. De ontwerper moet dus vermijden om zijn product dat tekeningen of modellen bevat, te vertonen of te commercialiseren voordat hij die tekeningen of modellen heeft gedeponeerd. Bij wijze van uitzondering kan de ontwerper zijn tekening of model toch deponeren, op voorwaarde dat dit binnen twaalf maanden na de openbaarmaking gebeurt.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2021