Voor de meeste extensies worden de domeinnamen doorgaans toegekend volgens de regel: “first come, first served”, wat het geval is voor “.be”. De registratieprocedure van een domeinnaam is bijgevolg redelijk eenvoudig en makkelijk. Hieronder vindt u de belangrijkste stappen:

1e stap: Kies de domeinnaam en zijn extensie

Neem zeker voldoende tijd om uw domeinnaam goed te kiezen. Hij moet aan een aantal ondernemingsvoorwaarden beantwoorden op het vlak van doelgroep, imago en communicatiestrategie. De stam moet eenvoudig en efficiënt zijn ten opzichte van het sleutelwoord dat u gebruikt om gevonden te worden via de zoekmotoren. De extensie kan generiek zijn zoals “.com” als u globaal aanwezig wilt zijn en het internationale imago van uw onderneming wilt versterken. Een lokale extensie als “.be” (of “.vlaanderen”, “.brussels”, “.gent”) verhoogt het vertrouwen bij de bezoekers van het land, ook al is deze hen niet echt voorbehouden (vandaag kan iedereen een “.be” bekomen, ook zonder in België gedomicilieerd te zijn). Reserveer bovendien varianten van de domeinnaam om de risico’s van wederrechtelijk registreren te vermijden.

2e stap: Ga na of de domeinnaam beschikbaar is

De gekozen domeinnaam moet uniek zijn. Er kunnen geen twee identieke domeinnamen naast elkaar bestaan.

De gekozen domeinnaam mag ook geen afbreuk doen aan een ouder recht van een derde, ook al gaat het om een domeinnaam, een merknaam of een handelsnaam. De domeinnaam mag ook geen inbreuk inhouden op auteursrechten of op een familienaam.

U moet dus de nodige voorzorgen nemen om dergelijke conflicten te vermijden.

3e stap: Kies de registratie-agent (of registrar)

Elke extensie wordt beheerd door een enig “domeinnaamregister”, “registry”. De lijst met extensies en registers kan u raadplegen op de website van IANA (http://www.iana.org/domains/root/db). De registers mogen de domeinnamen echter niet rechtstreeks commercialiseren.

Om een domeinnaam te bekomen, is het dus aangewezen zich tot een registratie-agent, “registrar” (of registreerder) te wenden. Voor de extensies gelinkt aan België, is voor “.be”, “.vlaanderen” en “.brussels” de lijst met registrars beschikbaar op https://www.dnsbelgium.be/nl/domeinnaam/registrar-zoeken#/list/. De “.gent” registrars zijn te vinden op http://www.nic.gent/registrars. ICANN accrediteert ook zelf de registrars van bepaalde extensies (“.com”, “.aero”, enz.) waarvan het een lijst bijhoudt (https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html). U kunt ook de websites van de registers raadplegen.

Het is nog mogelijk om registratie van een domeinnaam te bekomen via andere tussenpersonen (een doorverkoper of reseller, een webdesigner, enz.).

Er bestaat een breed aanbod van diensten die gelinkt zijn aan domeinnamen, gaande van de gewone, snelle en goedkope registratie van een “.be” of “.com” domeinnaam tot de ontwikkeling van internationale registratiecampagnes waarbij tientallen actoren van verschillende landen tussenkomen. Sommige dienstverleners bieden naast de registratie van de domeinnaam ook elektronische e-mail- of hostdiensten. Kies in elk geval het registratiebureau dat het best aan uw behoeften beantwoordt. Zorg ervoor dat zijn aanbod voldoet aan uw verwachtingen en vergelijk de door de verschillende dienstverstrekkers aangeboden prijzen, voorwaarden en diensten.

4e stap: Overhandig de nodige informatie aan de registratie-agent (of registrar)

Met een eenvoudig onlineformulier geeft u de registratie-agent de volgende informatie: naam van de onderneming, naam van de contactpersoon, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Aangezien het e-mailadres het enige rechtstreeks communicatiemiddel is tussen het register of registratiebureau en u, moet het geldig zijn. Is dat niet het geval, dan kan uw domeinnaam geschrapt worden. Indien u uw domeinnaam wilt overdragen of van registrar veranderen, ontvangt u een overdrachtscode op dit e-mailadres.

5e stap: Registreer de domeinnaam

De registratie verloopt volledig automatisch en de domeinnaam wordt onmiddellijk geactiveerd. De registratie geldt voor een periode van een tot tien jaar. De domeinnaamhouder krijgt voorrang bij de verlenging van zijn domeinnaam. Indien hij zijn domeinnaam niet verlengt, kan hij in “quarantaine” worden gezet, zodat de houder de mogelijkheid heeft om de domeinnaam te heractiveren voor hij in het publieke domein terechtkomt. Dergelijke procedure is van toepassing in het geval van “.be”.

Na de registratie kijkt u het best na of de domeinnaam wel degelijk geregistreerd werd op naam van uw onderneming en bijvoorbeeld niet op naam van een tussenpersoon. 

6e stap: Registreer de domeinnaam in de WHOIS: Automatische registratie van de domeinnaam in de WHOIS-databank

Zodra de domeinnaam is geregistreerd, wordt hij automatisch in de WHOIS-databank opgenomen. De WHOIS is een zoekmachine waarmee u de beschikbaarheid van de domeinnamen kunt nagaan en die technische en administratieve informatie verschaft over de domeinnaamhouder.

Laatst bijgewerkt
13 september 2022