De knowhow of bedrijfsinformatie van ondernemingen kan niet altijd beschermd worden door een octrooi of een ander intellectueel recht. In dergelijke gevallen is het geheimhouden van deze informatie de enige overblijvende optie voor een onderneming.

Maar ook in andere gevallen kunnen ondernemingen verkiezen om hun uitvindingen geheim te houden eerder dan ze aan het publiek bekend te maken, zoals dat bij het octrooieren zou gebeuren. Wanneer een octrooi wordt aangevraagd, worden concurrenten immers op de hoogte gesteld van de nieuwe formule of het fabricageprocedé. Bovendien heeft een octrooi een beperkte geldigheidsduur, terwijl een geheim kan standhouden zolang het niet bekend wordt.

Het klassieke voorbeeld van een goed bewaard geheim is de formule van Coca-Cola. Eerder dan voor een octrooi te kiezen (als dat al mogelijk was), heeft de onderneming Coca-Cola ervoor geopteerd om de samenstelling van het beroemde drankje geheim te houden. Een octrooi zou voor gevolg hebben gehad dat de formule openbaar werd gemaakt en dat, na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi, alle concurrenten dit product konden produceren. Door de formule geheim te houden, is de onderneming erin geslaagd om het monopolie op haar drank te behouden, en dit sinds 1886.

Bedrijfsgeheimen vertegenwoordigen een enorme waarde, met name voor het innovatieve bedrijfsleven. Net deze bedrijven worden steeds meer blootgesteld aan oneerlijke praktijken. Die zijn gericht op het onrechtmatig verkrijgen van bedrijfsgeheimen, zoals stelen, kopiëren zonder toestemming, economische spionage of inbreuk op vertrouwelijkheidsvereisten. Ontwikkelingen zoals globalisering, uitbesteding van werkzaamheden en ruimere toepassing van informatie- en communicatietechnologieën dragen bij aan het toenemende risico. Hierdoor hebben steeds meer personen en bedrijven toegang tot vertrouwelijke knowhow en informatie.

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, die de omzetting is van een Europese richtlijn, zorgde via een wijziging van onder meer het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek voor een wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een gelijkaardig niveau van bescherming is dankzij die Europese richtlijn voorhanden in de hele Europese Unie.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Met een bedrijfsgeheim bedoelen we knowhow en bedrijfsinformatie die waardevol zijn, omdat ze geheim zijn, bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven, en waarvoor de houder maatregelen heeft genomen om deze geheim te houden.
Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op heel wat verschillende soorten informatie, zoals:

 • een klantenbestand,
 • werkprocessen,
 • technische kennis,
 • een concept,
 • software,
 • onderzoeksgegevens,
 • een strategie,
 • contracten,
 • formules en recepten,
 • enz.

Om voor bescherming van bedrijfsgeheimen in aanmerking te komen, is geen aanvraag en geen registratie nodig. Uw bedrijfsgeheim moet wel voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 1. Het moet geheim zijn. 
  Dat betekent dat de informatie niet algemeen bekend is of niet eenvoudig toegankelijk voor de personen die zich ermee bezig houden. Alledaagse informatie of ervaring die werknemers opdoen wanneer ze hun werk doen, vallen hier niet onder.
   
 2. Het moet handelswaarde hebben.
  Dat betekent dat de informatie commerciële waarde heeft, omdat ze geheim is. Bijvoorbeeld recepten van allerlei producten, zoals dranken, voedingsmiddelen of verf. Als deze niet geheim zouden zijn, zouden ze (vrijwel) geen waarde hebben. Iedereen kan dan immers die producten maken.
   
 3. U moet redelijke maatregelen hebben genomen om uw bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.
  Dat betekent dat u maatregelen hebt genomen die de geheimhouding van de informatie verzekeren.

Welke maatregelen kan ik nemen om mijn bedrijfsgeheim te beschermen?

Een van de voorwaarden om de bescherming van een bedrijfsgeheim te kunnen genieten, is dat u redelijke maatregelen hebt genomen om het bedrijfsgeheim vertrouwelijk te houden.

Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn onder meer:

 • fysieke beveiliging door bewaking van het bedrijf, een kluis of afgesloten archieven;
 • digitale beveiliging door beveiliging van uw systeem met wachtwoorden, encryptie, beveiligingssoftware;
 • het opslaan van uw bedrijfsgeheim in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT van BOIP;
 • afspraken met werknemers door concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules in arbeidscontracten of werkprotocollen;
 • afspraken met zakenpartners en nieuwe relaties door geheimhoudingsovereenkomsten.

Deel vooral de informatie over bedrijfsgeheimen met uw omgeving. De FOD Economie heeft een communicatiekit ontwikkeld die u daarvoor kunt gebruiken.

Voor praktische tips en meer info, surf naar www.bedrijfsgeheim.be.

Laatst bijgewerkt
30 augustus 2022