Het sui generis recht  heeft een beschermingsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de creatie van de databank is voltooid.

Wanneer er aanvankelijk slechts een intern gebruik van de databank was, begint de termijn pas te lopen vanaf het ogenblik waarop ze ter beschikking werd gesteld aan het publiek (bijv. vanaf de commercialisering van de databank).

Die termijn wordt hernieuwd bij elke nieuwe substantiële investering die gedaan wordt naar aanleiding van een aanpassing van de databank (bijv. wanneer het up-to-date houden ervan een belangrijke financiële investering vereist).

Laatst bijgewerkt
27 oktober 2020