Het Wetboek van economisch recht bepaalt in het artikel XI.27:

§1. De minister bepaalt de wijze waarop het register wordt bijgehouden. In de Verzameling wordt melding gemaakt van de inschrijvingen in het Register. Het register kan door het publiek worden ingezien ten zetel van de Dienst.
§2. De Dienst publiceert integraal de verleende octrooien en de met toepassing van de artikelen XI.55, XI.56 en XI.57 gewijzigde octrooien. De bibliografische gegevens van deze octrooien, worden gepubliceerd in de Verzameling, alsook beschikbaar gesteld op de zetel van de Dienst en op de website van de Dienst.
De Koning bepaalt de abonnementsvoorwaarden op de Verzameling.

De volledige teksten van de gepubliceerde Belgische octrooien zijn toegankelijk en downloadbaar, in PDF- en/of XML-versies, zonder kosten en onvoorwaardelijk, via:

  • BPP-eRegister voor Belgische octrooien die verleend werden vanaf 22 september 2014 en
  • Espacenet databank voor Belgische octrooien die verleend werden vóór en vanaf 22 september 2014. Bibliografische gegevens van deze octrooien zijn toegankelijk in eRegister met een link naar Espacenet.

De volledige teksten zijn ook beschikbaar voor het hergebruik (zie ook de nota over het hergebruik).

Laatst bijgewerkt
16 mei 2024