Artikel 16 § 3 van de wet van 28 maart 1984 op de octrooien bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de bepalingen van de wetten van 10 januari 1955 en 4 augustus 1955 (ivm veiligheid, nationale defensie en nucleaire veiligheid), octrooiaanvragen worden vermeld in het octrooiregister. Paragraaf 1 van artikel 25 van dezelfde wet bepaalt dat het Octrooiregister ter inzage ligt bij de Dienst

Deze tabellen voldoen aan deze wettelijke verplichting door aan het publiek maandelijks twee lijsten te verstrekken met de publiceerbare en gerangschikte (alfabetisch en numeriek) bibliografische gegevens van de iedere maand bij de Dienst ingediende aanvragen. Een dertiende jaarlijst bevat alle bijbehorende maandelijkse publicaties.

De aandacht van de lezer moet er in het bijzonder op worden gevestigd dat de noodzaak om de gegevens beknopt te houden soms vereist dat bepaalde informatie wordt ingekort. Alle publiceerbare gegevens zijn beschikbaar bij de Dienst mits een aanvraag voor een betaald attest (12 euro per octrooi(aanvraag)).

Laatst bijgewerkt
21 februari 2023