Table of Contents

  Octrooi-informatie, een overzicht

  Naast een erkende titel van bescherming is het octrooi ook een unieke bron van technische en strategische informatie. Naar schatting kan 80 % van de informatie, vervat in de octrooien, nergens anders verkregen worden en gaat meer dan 70 % van de inspanningen die geleverd worden in onderzoek en ontwikkeling verloren, omdat de informatie al beschreven is in octrooien. Het zou zonde zijn om geen voordeel te halen uit deze informatiebron die u, dankzij de moderne online zoekmachines, toegang kan geven tot vrijwel volledige gegevens over een bepaald technisch domein.

  Elk Belgisch verleend octrooi wordt vermeld in een officieel register, dat ter beschikking wordt gesteld door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Het volledige octrooi, evenals het aanvraagdossier, kunnen vanaf de verlening online worden geraadpleegd.

  Voor vragen inzake octrooien, kunt u het Contact Punt van de DIE contacteren. Het team van de Sectie Informatie heeft toegang tot meerdere databanken met technische, juridische en bibliografische gegevens van meer dan 70 miljoen octrooien die alle technische domainen omvatten. Die kunt u zelf consulteren, of een verzoek richten aan de Sectie Informatie om het onderzoek voor u uit te voeren, volgens uw wensen of eigen zoekprofiel: het Epoque-onderzoek.

  Contact Punt

  Het Contact Punt vormt het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over intellectuele eigendomsrechten. U kunt ons telefonisch bereiken tijdens de kantooruren via het nummer 0800 120 33 (gratis) (of vanuit het buitenland: +32 800 120 33).

  Indien u dit wenst, kunnen wij u ook ontvangen in het Atrium gebouw (gelijkvloers), Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Het Contact Punt is open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, UITSLUITEND op afspraak.

  Het Contact Punt voorziet in een ruim aanbod brochures met informatie over octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteurs- en kwekersrecht.

  U kunt er eveneens octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten deponeren en bijhorende taksen vereffenen (enkel per bankkaart, geen VISA).

  Epoque-onderzoek

  Als u zelf niet in staat bent om een betrouwbare octrooiopzoeking uit te voeren, kan de DIE dit tegen betaling voor u uitvoeren. Dit type online Epoque-onderzoeken worden, in alle discretie, door het team van de Sectie Informatie zelf uitgevoerd. De resultaten worden gebundeld onder de vorm van de bibliografische informatie van de gevonden octrooi(aanvrag)en.

  Let wel: Dit type onderzoek omvat geen officieel nieuwheidsrapport, zoals wordt uitgevoerd door een officiële onderzoeksinstantie na de indiening van een octrooiaanvrage. De Epoque-onderzoeken, die door de DIE worden verricht, zijn louter informeel en gebeuren op verzoek van de aanvrager. De resultaten van dit octrooi-onderzoek zijn louter informatief voor de aanvrager en hebben geen adviserende, noch juridische waarde voor de verdere stappen die de aanvrager wenst te nemen.

  Een Epoque-onderzoek kost 2 euro per minuut verbinding, dat de kost vertegenwoordigt om de data bij het EPO in Den Haag op te vragen. Er wordt voor het opvragen van de octrooidata tussen 1 à 3 uren gerekend. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan kunt u een verzoek richten aan de DIE, via het volgend mailadres: piie_doc@economie.fgov.be.

  In dat verzoek, moet u aangeven dat u een octrooionderzoek wenst, uw facturatiegegevens vermelden met uw ondernemingsnummer of uw rijksregisternummer en uw handtekening, evenals een goede beschrijving van uw uitvinding (eventueel met tekeningen). U kunt hiervoor ook het aanvraagformulier vooronderzoek online Epoque-systeem (DOC, 764 KB) gebruiken.

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Informatie:

  VOORBEELDEN VAN EPOQUE-ONDERZOEKEN

  Online raadplegingen

  Elk Belgisch verleend octrooi wordt vermeld in het Belgisch Octrooiregister, ook eRegister genaamd. Dit register is een onderdeel van het Benelux Patent Platform waar u de Belgische octrooien, de Europese octrooien die in België geldig zijn, alsook de aanvullende beschermingscertificaten kunt raadplegen. Het eRegister omvat de volledige Belgische octrooiteksten, evenals de bibliografische gegevens en zelfs de correspondentie tussen het Octrooibureau en de octrooihouders. Via de portaalsite Benelux Patent Platform kunt u gratis en zonder voorafgaande registratie verifiëren of een uitvinding al dan niet eerder werd geregistreerd.

  Daarnaast voorziet de DIE ook een beknopte publicatie van de kenmerkende bestanddelen van de verleende octrooien in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien, evenals de tabel met de ingediende octrooiaanvragen.

  Ook aan de hand van de gratis toegankelijke online databanken zoals Espacenet, het Federated Register en Patentscope, kunt u nagaan of een uitvinding eerder als octrooi werd geregistreerd.

  Laatst bijgewerkt

  Vertaling van octrooien

  Op de website van het Europees Octrooibureau staat automatische vertaalsoftware ter beschikking, waarmee u een machinevertaling kunt maken van octrooien via de Esp@cenet- databank. Let wel: deze vertalingen zijn enkel ter informatieve titel en hebben geen juridische waarde.

   

  Laatst bijgewerkt
  20 oktober 2021