Table of Contents

  De sectie Octrooi-informatie van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom beschikt over moderne middelen om uw vragen naar inlichtingen over octrooien te beantwoorden. Meerdere gemakkelijk te gebruiken informatiebronnen zijn te uwer beschikking om u te helpen bij uw commerciële activiteiten en bij uw ontwikkelingsprojecten.

  Octrooi-informatie, een overzicht

  Naast een erkende titel van bescherming is het octrooi ook een unieke bron van technische en strategische informatie. Men schat dat 80 % van de informatie, vervat in de octrooien, nergens anders kan verkregen worden en dat meer dan 70 % van de inspanningen die geleverd worden in onderzoek en ontwikkeling al beschikbaar zijn in octrooivorm. Het zou spijtig zijn om geen voordeel te halen uit deze informatiebron die u, dankzij de moderne ondervragingsmethoden, vrijwel volledige gegevens levert over een bepaald technisch domein.

  Elk Belgisch verleend octrooi wordt vermeld in een officieel Register, raadpleegbaar op de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Het volledige octrooi alsook aanvraagdossier zijn vanaf verlening ook daar in te kijken en het octrooi zelf kunt u online vinden. Tevens verzorgt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom een beknopte publicatie van de kenmerkende bestanddelen van de verleende octrooien in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien. De tabel met de ingediende octrooiaanvragen vindt u hier.

  De sectie Octrooi-informatie van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom beschikt over alle werkinstrumenten die noodzakelijk zijn om aan uw vragen en behoeften inzake informatie over octrooien te voldoen. Een uitgebreide collectie van gemakkelijk te gebruiken informatiebronnen kunnen ter ondersteuning van uw zaken- en/of ontwikkelingsprojecten geraadpleegd worden:

  • een collectie van papieren documenten alsook meerdere databanken met technische, juridische en bibliografische gegevens van meer dan 70 miljoen octrooien die alle technische domainen omvatten.

  Online onderzoeken worden door het team van de Dienst zelf uitgevoerd volgens uw wensen of eigen zoekprofiel.

  Deskundig personeel staat u bij met praktische raad. Dit gebeurt in alle discretie.

  Deze online opzoeking kost 2 euro per minuut dat er een verbinding met internet wordt gemaakt (een klassieke opzoeking duurt 1 à 3 uur, dit is een gemiddelde kostprijs).

  Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met de Afdeling Octrooiinformatie

  Voorbeelden van onderzoeken

  Onderzoek naar de stand van de techniek

  Dit soort onderzoeken geeft u een globaal zicht over de laatste ontwikkelingen van de techniek binnen een bepaald domein. Het zal u toelaten kennis te nemen van de door uw concurrenten bekomen en beschermde resultaten. U kunt zo uw werkzaamheden aanvatten op basis van de actuele stand van de techniek. Binnen uw werkgebied kan een documentatie aangelegd worden die de meest pertinente octrooien omvat.

  Bewaking

  Indien u regelmatig uw eigen technische documentatie wenst aan te vullen met de laatste gepubliceerde octrooien betreffende een bepaald technisch domein of uitgaande van een bepaald bedrijf, dan kan voor u een onderzoeksprofiel gedefinieerd worden.

  Onderzoeken voorafgaand aan een indiening

  Is uw idee of creatie wel zo nieuw en inventief als u denkt?

  Een onderzoek in de octrooidatabanken kan u helpen bij het nemen van de beslissing tot het indienen van een octrooiaanvraag (beoordeling  geldigheidsvereisten) en inspiratie verschaffen over de wijze van formulering van uw octrooiconclusies.

  Onderzoek naar het juridisch statuut, octrooifamilie of naam van indiener

  Met dit onderzoek wordt

  • het geografisch gebied van de octrooibescherming omschreven,

  • de geldigheid van een octrooi nagegaan of

  • de portefeuille van octrooien van een indiener bepaald.

  Onderzoek naar de vrijheid van exploitatie

  In dit onderzoek komt u te weten of een product onderwerp is van een octrooi alvorens het op de markt te brengen. Zo kunnen onaangename verrassingen vermeden worden.

  Onderzoek naar vrij beschikbare technologie

  Een octrooi verstrijkt normaal na 20 jaar. Weinig octrooien worden evenwel gedurende deze volledige termijn in stand gehouden. Dit betekent dat de meeste van de miljoenen octrooidocumenten technologische informatie bevatten die iedereen vrij kan toepassen op welke wijze ook. Uiteraard moet men zich behoeden voor het plegen van inbreuk op nog geldige octrooien.

  Onderzoek met het doel een octrooi nietig te laten verklaren of om oppositie te voeren

  Onderzoeksresultaten kunnen eveneens aangewend worden om zich te verdedigen tegen een betichting van namaak of om de geldigheid van een toegekend octrooi te betwisten.

  Het verwerven van een inzicht in de markt

  Een octrooi is een strategisch instrument dat toelaat tijdig de technische domeinen te detecteren die in een nabije toekomst belangrijk kunnen zijn. Het is aldus mogelijk om, bijvoorbeeld door het aantal aanvragen in een bepaalde sector of van bepaalde ondernemingen door te lichten, informatie te bekomen over technische zwaartepunten en tendensen.

  Op macro-economisch vlak kunnen octrooien informatie verschaffen over de technologische ingesteldheid van een land, van een continent, van de wereld.

  Raadplegingen online

  In nauwe samenwerking met het Europees Octrooibureau biedt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom octrooi-informatie aan op het internet.

  Esp@cenet (Dips, Distributed Patent Internet Services) geeft toegang tot de nationale, Europese en internationale octrooipublicaties en dit in een handomdraai.

  Maak kennis op de website http://be.espacenet.com/

  Vertaling van octrooien

  Op de website van het Europees Octrooibureau staat automatische vertaalsoftware ter beschikking, waarmee u een machinevertaling kunt maken van octrooien via de Esp@cenet- databank. Deze vertaling is enkel ter informatieve titel, en heeft geen juridische waarde.

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2021