Table of Contents

  Onderzoek naar de stand van de techniek (prior art)

  Is uw uitvinding wel zo nieuw als u denkt?

  Een onderzoek in de octrooidatabanken kan u helpen bij het nemen van de beslissing tot het indienen van een octrooiaanvraag (beoordeling geldigheidsvereisten) en inspiratie verschaffen over de wijze van formulering van uw octrooiconclusies.

  Dit type onderzoek biedt een globaal zicht over de laatste ontwikkelingen van de techniek, binnen een bepaald domein. Het zal u toelaten kennis te nemen van de door uw concurrenten aangevraagde en eventueel verleende octrooirechten. Op basis van de gevonden octrooien kunt u uw uitvinding vergelijken met de stand der techniek en zodoende eventueel de redactie van uw aanvraag bijsturen. Binnen uw werkgebied kan een documentatie aangelegd worden, die de meest pertinente octrooien omvat.

  Technologische wake (technology watch)

  Indien u op geregelde tijdstippen op de hoogte wenst te blijven van de evolutie en de trends binnen uw eigen technische discipline, kunt u op frequente basis de resultaten opvolgen van een octrooiopzoeking binnen een bepaald technisch domein of uitgaande van een bepaald bedrijf, door een onderzoekprofiel op te maken.

  Onderzoek naar de vrijheid van exploitatie (freedom to operate)

  In dit onderzoek komt u te weten of een product al dan niet reeds beschermd wordt door een octrooi, vooraleer het op de markt te brengen. Zo kunt u vermijden om inbreuk te plegen op reeds lopende beschermingen.

  Een octrooi verstrijkt normaal na 20 jaar. Weinig octrooien worden evenwel gedurende deze volledige termijn in stand gehouden. Dat betekent dat de meeste van de miljoenen octrooidocumenten technologische informatie bevatten, die iedereen vrij kan toepassen, op welke wijze dan ook. Uiteraard moet men zich behoeden voor het plegen van inbreuk tegen nog geldige octrooien.

  Onderzoek met het doel een octrooi te invalideren, nietig te laten verklaren of om oppositie te voeren

  Onderzoeksresultaten kunnen eveneens worden aangewend om zich te verdedigen tegen betichtingen van namaak of om de geldigheid van een toegekend octrooi te betwisten.

  Het verwerven van een inzicht in de markt (algemene verkenning)

  Een octrooi is een strategisch instrument dat toelaat tijdig de technische domeinen te detecteren die in een nabije toekomst belangrijk kunnen zijn. Het is dus mogelijk om, aan de hand van de doorlichting van een aantal aanvragen in een bepaalde sector of van bepaalde ondernemingen, informatie te bekomen over technische zwaartepunten en tendensen. Op macro-economisch vlak kunnen octrooien informatie verschaffen over de technologische ingesteldheid van een land, van een continent en zelfs van de wereld.

  Laatst bijgewerkt
  30 oktober 2020