De merkhouder bezit een exclusief recht van gebruik van zijn merkteken. Toch zijn er een aantal beperkingen en uitzonderingen die hij zal moeten dulden.

Informatief gebruik

Zelfs indien er een gelijkenis is met zijn merk, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van bepaalde tekens door een derde in het economische verkeer. Zo mag een derde steeds gebruik maken van:

  • de naam en het adres;
  • aanduidingen van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip waarop de producten werden vervaardigd of de dienst werd gepresteerd, of andere kenmerken van de goederen of diensten;
  • het merk van een derde als dit de enige manier is om de bestemming van een goed of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel. Het is bijvoorbeeld toegelaten dat een fabrikant van inktpatronen het beschermde merk van printers gebruikt om aan te geven dat de patronen compatibel zijn met die printers.

Wel moet de derde die het teken gebruikt steeds loyaal handelen ten aanzien van de merkhouder en de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel respecteren. Hij mag de merken dus niet meer gebruiken dan nodig, niet de indruk wekken van een commerciële band te hebben met de merkhouder en niet proberen om bovenmatig voordeel te halen uit de bekendheid van het merk.

Eerder plaatselijk gebruik van een teken

De merkhouder zal zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik van een teken dat, voorafgaand aan de registratie van het merk, al eerder werd gebruikt (bijvoorbeeld wanneer het merkteken overeenstemt met een eerdere, lokaal gebruikte handelsnaam). De eerste gebruiker zal zijn gebruik echter niet territoriaal kunnen uitbreiden, aangezien het exclusieve merkrecht op een teken toekomt aan degene die het als eerste registreert.

Uitputting

Zodra de merkhouder toestemming heeft gegeven om producten onder zijn merk op de markt te brengen, heeft hij zijn merkrechten uitgeput op de exemplaren waarvoor de toestemming geldt. Hij heeft bijgevolg niet langer het recht om de verdere verhandeling van de producten te controleren of om parallelimport of -export van dat product te verbieden.

Uitputting geldt niet mondiaal, maar wel voor de gehele Europese Unie. De merkhouder kan zich er dus niet tegen verzetten dat een exemplaar dat bijvoorbeeld met zijn toestemming in Frankrijk is verkocht, wordt ingevoerd in België. Uitputting geldt niet ten aanzien van goederen die over de grenzen van de Europese Unie heen worden gecommercialiseerd (zoals import vanuit India naar Duitsland of uitvoer van producten die voorhanden zijn op de Belgische markt naar de VS). Voor producten die buiten de Europese Unie in de handel worden gebracht kan de merkhouder zich dus wel verzetten tegen de invoer of de wederverkoop ervan in de EU.

Laatst bijgewerkt
23 juni 2021