Een kwekersrecht geeft de houder ervan een aantal exclusieve rechten ten aanzien van de exploitatie van een plantenras. Die rechten worden wel ingeperkt door enkele uitzonderingen. Die exclusieve rechten, die de houder ook in licentie kan geven of overdragen, laten toe om op te treden tegen derden die inbreuk plegen op die rechten.

Exclusief exploitatierecht

Wanneer u houder van een kwekersrecht bent, mag niemand zonder uw toestemming een aantal handelingen met betrekking tot de rascomponenten van het beschermde ras uitvoeren.

Het betreft de volgende handelingen:

  1. het voortbrengen of de vermeerdering;

  2. het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering;

  3. het te koop aanbieden;

  4. het verkopen of op een andere wijze commercialiseren;

  5. de invoer;

  6. de uitvoer;

  7. de opslag voor een van de hierboven genoemde doeleinden.

Als houder van een kwekersrecht hebt u eveneens het recht om dezelfde handelingen met betrekking tot het oogstmateriaal van het beschermde ras te verbieden of toe te laten, maar enkel indien dit oogstmateriaal verkregen werd door een niet-toegestaan gebruik van de rascomponenten van het beschermde ras en u geen redelijke mogelijkheid hebt gehad om uw recht op de rascomponenten uit te oefenen.

Als houder van een kwekersrecht hebt u daarnaast het recht om dezelfde handelingen, met betrekking tot producten die rechtstreeks uit het oogstmateriaal van het beschermde ras zijn verkregen, te verbieden of toe te laten, maar enkel indien deze producten werden verkregen door het niet-toegestane gebruik van dit oogstmateriaal en u geen redelijke mogelijkheid hebt gehad om uw recht met betrekking tot dit oogstmateriaal uit te oefenen.

Tot slot strekt het kwekersrecht zich uit tot in wezen afgeleide rassen. Een ras wordt geacht in wezen van een ander ras (“het oorspronkelijke ras”) te zijn afgeleid als:

  1. het hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras, of van een ras dat zelf hoofdzakelijk is afgeleid van het oorspronkelijke ras,
  2. het duidelijk te onderscheiden is van het oorspronkelijke ras, en
  3. afgezien van de afwijkingen die voortvloeien uit de afleiding, het overeenkomt met het oorspronkelijke ras in de expressie van de wezenlijke eigenschappen die het resultaat is van het genotype of van de combinatie van genotypen van het oorspronkelijke ras.

Let op, het is niet omdat u het kwekersrecht op een plantenras hebt, dat u dit dan ook zonder meer op de markt mag brengen

In afwachting van de effectieve verlening van het kwekersrecht...

Zelfs wanneer het kwekersrecht nog niet verleend is, maar de aanvraag wel werd ingediend, kan de houder een billijke vergoeding eisen van elke persoon die in de periode tussen de publicatie van de aanvraag van het kwekersrecht en de verlening van het kwekersrecht een handeling heeft uitgevoerd, waarvoor hij na deze periode op grond van het kwekersrecht geen toestemming zou hebben gekregen.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2023