Ik heb een kwekersrecht: mag ik het plantenras effectief in de handel brengen?

Het kwekersrecht doet geen afbreuk aan de regulering over de voortbrenging van, de controle op en de verhandeling van materiaal van rassen of de invoer of uitvoer van dat materiaal (Art.18 UPOV-verdrag 1991).

Zo kan de commercialisering van de rassen van bepaalde gewassen inderdaad onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden. Enkele voorbeelden, elk van toepassing op bepaalde soorten:

  • de rassen van sommige landbouwgewassen (tarwe, maïs, aardappelen, enz.) moeten ingeschreven zijn in de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen, alvorens ze mogen worden gecommercialiseerd. Hetzelfde geldt voor de rassen van bepaalde groentegewassen (prei, ui, tomaat, enz.), die ingeschreven moeten worden in de Nationale rassenlijst voor groentegewassen;
  • de fytosanitaire regelgeving moet gerespecteerd worden;
  • in bepaalde gevallen moet het materiaal voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria (zuiverheid, kiemkracht, enz.);
  • soms moeten er afzonderlijke vergunningen aangevraagd worden (bijvoorbeeld voor genetisch gewijzigd materiaal).

Het is dus niet omdat u een kwekersrecht voor een bepaalde variëteit hebt gekregen, dat u die automatisch op de markt kan brengen.

Meer informatie

Laatst bijgewerkt
12 januari 2023