Was u niet in staat om een betalingstermijn van de Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE), met betrekking tot uw aanvraag voor een kwekersrecht of het behoud van uw kwekersrecht in acht te nemen, ondanks alle oplettendheid die u in de gegeven omstandigheden aan de dag hebt gelegd? En had dat tot rechtstreeks gevolg dat u een recht of een rechtsmiddel met betrekking tot deze rechten verloor? Dan kunt u verzoeken om in uw rechten te worden hersteld.

Voorwaarden voor herstel

  • U moet een schriftelijk verzoek indienen en een vergoeding tot herstel in de rechten betalen, binnen twee maanden nadat de oorzaak voor de niet-naleving van de termijn is verdwenen. Indien dit beletsel blijft duren, moet het verzoek worden ingediend en de vergoeding vereffend, ten laatste binnen het jaar na het verstrijken van de niet-nageleefde termijn;
  • De niet binnen de aanvankelijk  na te leven termijn, ten aanzien van de DIE, gestelde handeling moet worden uitgevoerd binnen twee maanden nadat de oorzaak voor de niet-naleving van de termijn ten aanzien van de DIE is verdwenen;
  • U moet het verzoek met redenen omkleden en de feiten en de rechtvaardigingen aanvoeren waarop het gegrond is.

richt uw schriftelijk verzoek aan de DIE

Opmerking

Indien iemand te goeder trouw het materiaal heeft gebruikt van een beschermd ras, of daadwerkelijke en wezenlijke voorbereidingen getroffen heeft om het materiaal van dat ras te gebruiken, of van een ras dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een gepubliceerde aanvraag voor een kwekersrecht, en waarvoor een verlies van een recht is ingetreden en herstel in de rechten werd aangevraagd, dan mag deze persoon dit gebruik in of ten behoeve van zijn bedrijf voortzetten, zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd is.

Laatst bijgewerkt
13 november 2020