Opdat er sprake zou zijn van een databank, moeten de samenstellende elementen zelfstandig zijn. Dat betekent dat de gegevens gescheiden moeten kunnen worden zonder dat daarbij de betekenis van elk element afzonderlijk wordt aangetast.

Een roman is bijvoorbeeld geen databank. Een roman bestaat immers uit meerdere hoofdstukken die in een bepaalde volgorde moeten gelezen worden. Deze hoofdstukken zijn geen zelfstandige gegevens. Een encyclopedie daarentegen bestaat uit duizenden onderdelen, die onafhankelijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden. Een encyclopedie is bijgevolg wel een databank.

De elementen waaruit een databank is samengesteld, kunnen beschermd zijn door het auteursrecht. Dit is echter niet altijd zo, aangezien deze elementen ook simpele, niet-auteursrechtelijk beschermde feiten kunnen zijn.

Een repertorium van gedichten uit de XXe eeuw is een databank samengesteld uit auteursrechtelijk beschermde werken. Mocht het repertorium daarentegen slechts niet-originele gegevens bevatten (titel, naam van de auteur, datum van het werk, enz.), zonder de teksten van de gedichten, dan zouden deze afzonderlijke gegevens niet beschermd zijn, maar kan het repertorium zelf toch nog steeds als databank beschermd zijn.

De werken en gegevens die de databank bevat, moeten systematisch of methodisch geordend zijn. Uitgesloten zijn dus niet-georganiseerde verzamelingen van gegevens. Bovendien moet elk werk of gegeven van de databank afzonderlijk toegankelijk zijn. Er moet dus een hulpmiddel zijn om elk element afzonderlijk te kunnen terugvinden (bijvoorbeeld een index, een inhoudstafel, een elektronische of andere zoekfunctie).

Zo is een telefoonboek een databank. Elk nummer is immers afzonderlijk toegankelijk dankzij de alfabetische rangschikking.

Bescherming wordt zowel aan elektronische als aan niet-elektronische databanken, zoals papieren databanken (woordenboeken, telefoonboeken, steekkaarten) verleend.

Op het internet vinden we vele voorbeelden van elektronische databanken, zoals websites met

  • immobiliënaankondigingen;
  • vacatures;
  • financiële informatie;
  • uurroosters van de Belgische cinema’s;
  • enz.

Die voorbeelden voldoen aan de definitie van databank aangezien het om verzamelingen van gegevens gaat, die op een systematische of methodische manier geordend zijn en waarvan de afzonderlijke gegevens bovendien afzonderlijk toegankelijk zijn dankzij elektronische hulpmiddelen. 

Een voorbeeld van een niet-elektronische databank is een verzameling van papieren steekkaarten die de beeldhouwwerken in Brussel beschrijven.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2021