Afspelen van muziek in familiekring

Er is geen toestemming vereist en er moeten geen rechten betaald worden, zolang het afspelen van muziek in familiekring of binnen een groep personen met een nauwe familiale of sociale band blijft.

Er hoeven evenmin rechten te worden betaald voor het afspelen van muziek, in de volgende gevallen:

  • tijdens een verjaardagsfeest thuis, waarop enkel vrienden uitgenodigd zijn;
  • voor bejaarden die in een rusthuis verblijven;
  • in een bureau of werkplaats, waar slechts collega’s aanwezig zijn.

Afspelen van muziek in het openbaar

Betaling van rechten is daarentegen verschuldigd voor het afspelen van muziek:

  • in cafés, restaurants, winkels, jeugdhuizen, culturele centra, kapperszaken, schoonheidssalons, bioscopen en op markten;
  • tijdens een avondevenement tegen betaling of toegankelijk voor iedereen;
  • tijdens sport- of recreatieve manifestaties;
  • tijdens etentjes, barbecues of banketten toegankelijk voor het publiek;
  • binnen bedrijven, verenigingen en openbare diensten, wanneer de muziek een publiek karakter heeft.

Wanneer het spelen van de muziek als openbaar wordt beschouwd, moeten rechten betaald worden voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten.

Van de auteurs moet vooraf de toestemming verkregen worden. Wend u met die vraag tot SABAM

Voor uitvoerende kunstenaars en producenten is een zogenaamde “billijke vergoeding” verschuldigd. Contacteer daarvoor rechtstreeks de bevoegde beheersvennootschappen, die de naburige rechten op het vlak van muziek beheren. Dit zijn respectievelijk PlayRight en Simim.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u de licentie voor gebruik van muziek aanvragen bij het uniek platform UNISONO, dat beheerd wordt door SABAM, PlayRight en Simim. Met één licentie en één betaling bent u zodoende gedekt voor de auteursrechten en de naburige rechten.

Bij het opstellen van de tarieven werd rekening gehouden met de verschillende soorten evenementen en criteria, zoals het al dan niet vragen van inkomgeld, de omzet van de entreegelden en de oppervlakte van de locatie.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2021