Deze organisaties zijn de collectieve beheersvennootschappen van auteursrechten of naburige rechten. Hun leden zijn auteurs, componisten, uitvoerende kunstenaars of producenten.

De taak van deze vennootschappen is het beheren van de rechten van hun leden. Wanneer ze zich tot gebruikers richten voor de betaling van de rechten (royalties) handelen deze vennootschappen voor rekening van hun leden.

Ze innen namelijk de vergoedingen waarop auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten wettelijk recht hebben, waarna ze deze sommen onder hun leden verdelen.

Zo treden collectieve beheersvennootschappen bijvoorbeeld op bij het innen van de vergoedingen die gebruikers moeten betalen voor het laten horen van muziek op openbare plaatsen, restaurants, cafés, winkels, wachtzalen, enz., voor radio- en tv-uitzendingen en voor openbare uitlening van boeken, fonogrammen of films.

Soms innen meerdere beheersorganisaties rechten voor eenzelfde activiteit maar dan ten gunste van verschillende personen. Wanneer men bijvoorbeeld muziek in het openbaar speelt, zal Sabam de royalties van de auteurs innen, terwijl PlayRight en Simim dit doen voor de vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten.

Laatst bijgewerkt
2 december 2020