Wanneer men ingevolge het auteursrecht toestemming moet vragen om een werk te gebruiken, bijvoorbeeld om het mee te delen aan het publiek, moet men eerst uitzoeken tot wie men zich moet richten. 

De auteurs

Wanneer de auteur geen contract heeft afgesloten met een marktspeler zoals producenten of uitgevers en wanneer hij zijn rechten ook niet in beheer heeft gegeven aan een collectieve beheersvennootschap, zal men zich tot hem of haar zelf moeten richten om toestemming te vragen. Dit zal vaak het geval zijn wanneer het niet gaat om beroepsauteurs, zoals bijvoorbeeld de auteur van een blog of een persoon die zijn zelfgemaakte muzikale composities op het internet zet.

Het is evenwel niet altijd de auteur zelf die een geldige toestemming tot gebruik van zijn werk kan geven. Vaak immers zal hij het beheer van zijn rechten in beheer hebben gegeven aan een collectieve beheersvennootschap en/of zal hij een contract hebben afgesloten met een professionele tussenpersoon zoals een producent of uitgever.

Producenten en andere tussenpersonen

Wanneer de auteur of de uitvoerende kunstenaar een producent of uitgever heeft, zal men zich best tot laatstgenoemden richten om de nodige toestemmingen te bekomen.

Collectieve beheersvennootschappen

Veel auteurs dragen het beheer van hun rechten over aan collectieve beheersvennootschappen. Na vastgesteld te hebben van welke beheersvennootschap de auteur lid is, moet de gebruiker zich tot deze organisatie wenden om de nodige toestemmingen te vragen en de vereiste vergoedingen te betalen. Let wel, wanneer meerdere personen rechten hebben op een werk (bijvoorbeeld de auteur, uitvoerend kunstenaar en producent van een liedje) zal het nodig zijn om aan meerdere beheersvennootschappen toestemming te vragen en vergoedingen te betalen. Aldus zal men vaak twee verschillende rechten moeten betalen wanneer men muziek op een openbare plaats afspeelt.

Collectieve beheersvennootschappen zijn de instanties bij uitstek om toestemming te vragen voor het afspelen van muziek op een openbare plaats, voor het uitzenden via de radio of voor het doorsturen van werken via kabeltelevisie. Wanneer men de bedoeling heeft om voor een bepaald evenement een groot aantal werken te gebruiken, kan het eveneens aangewezen zijn om contact op te nemen met een collectieve beheersvennootschap eerder dan met alle auteurs afzonderlijk.

Laatst bijgewerkt
3 december 2020