Het auteursrecht beschermt de verschillende aspecten van het computerprogramma:

  • broncode,
  • objectcode,
  • esthetische elementen,
  • interfaces,
  • voorbereidend materiaal,
  • structuur van het programma,
  • enz.

Codes

Zowel de broncode, als de objectcode, worden beschermd door het auteursrecht. Het is dus niet toegestaan om een computerprogramma, of delen ervan, zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren.

Het volstaat ook niet om enkele lijnen van de code te veranderen om auteursrechtelijke problemen te vermijden.

Architectuur van de software

Ook de architectuur, structuur en organisatie van een computerprogramma zijn auteursrechtelijk beschermd, net zoals de routines en de lijsten van variabelen en parameters.

Het simpelweg overnemen van de architectuur van een computerprogramma bij de creatie van een ander programma, kan dan ook een inbreuk zijn op het auteursrecht.

Voorbereidend materiaal en software in ontwikkeling

Het auteursrecht beschermt niet enkel de softwarecodes. Ook het voorbereidend materiaal geniet bescherming (althans in de mate dat dit uiteindelijk bijdraagt tot de ontwikkeling van een computerprogramma). De schema’s, organogrammen die de architectuur geheel of gedeeltelijk beschrijven, flowcharts, enz. zijn dus beschermd.

Het kopiëren van de structuur van een computerprogramma in een ander programma kan dus een auteursrechtelijke inbreuk vormen, zelfs indien de codes verschillend zijn. Dat betekent dus dat software die reeds is opgemaakt en waarvan de architectuur voldoende ontwikkeld is, ook al beschermd wordt, zelfs al is de code nog niet uitgeschreven.

De “look and feel”

Alle elementen die deel uitmaken van de gebruiksinterfaces, zoals iconen, uiterlijke verschijningsvormen, menuschermen en geluiden, worden eveneens door het auteursrecht beschermd.

Laatst bijgewerkt
2 december 2020