Bepaalde handelingen met betrekking tot software kunnen ook zonder toestemming worden verricht.

Enerzijds kunnen bepaalde elementen van een computerprogramma zonder toestemming worden overgenomen door de ontwikkelaars van een ander computerprogramma, en anderzijds is voor bepaalde gebruiksvormen van computerprogramma's geen toestemming vereist.

Software-elementen die geen bescherming genieten

De onderliggende ideeën van software

Het auteursrecht verleent geen bescherming aan ideeën. Het beschermt enkel de wijze waarop deze ideeën concreet vorm hebben gekregen, de wijze waarop ze zijn geordend en vertaald in een programma.

De ideeën zelf, inclusief de functionaliteiten van de software, kunnen dus worden overgenomen om in een ander computerprogramma, op een andere wijze, concreet vorm te krijgen.

Het auteursrecht verhindert dus niet dat iemand een tekstverwerkings- of rekenprogramma ontwikkelt, op voorwaarde dat men de wijze waarop die functionaliteiten reeds concreet vorm hebben gekregen in een bestaand computerprogramma niet zomaar kopieert (of dat men zich niet beperkt tot een loutere aanpassing ervan).

Software-elementen die bepaald worden door technische of functionele vereisten

Het auteursrecht beschermt enkel de elementen waarvoor de bedenker over een zekere (keuze)vrijheid beschikte. De elementen van de software die worden gedicteerd door de functionaliteit van de software, genieten geen bescherming. Ze kunnen dus ook worden overgenomen bij de uitwerking van andere software, zonder dat er sprake is van namaak.

Gebruikswijzen van software waarvoor geen toestemming vereist is

Reservekopie

De gebruikers van een computerprogramma mogen hiervan een reservekopie maken (behalve wanneer een dergelijke kopie rechtstreeks aan de gebruiker werd verstrekt).

Tijdelijke kopie

De kopieën die automatisch worden gemaakt door de computer, tijdens het gebruik van de software, zijn uiteraard toegestaan.

Het observeren, bestuderen en uittesten van de werking van de software

De gebruiker heeft het recht om het computerprogramma te gebruiken om de onderliggende ideeën ervan te kunnen begrijpen.

Decompilatie van de interface van de software, om de interoperabiliteit met andere software mogelijk te maken

Deze uitzondering is onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden. Het is aangewezen dat u hiervoor het advies inwint van een specialist om u te verzekeren van de wettigheid van de decompilatiehandelingen.

Laatst bijgewerkt
3 december 2020