Er moet geen enkele formaliteit worden vervuld. De software moet dus niet worden geregistreerd bij een instantie, en er moet ook geen bepaalde vermelding (zoals een vermelding van copyright of de naam van de auteur) op de software worden aangebracht. Wel is het zeker nuttig, met het oog op de latere bewijsvoering, om de namen van de auteurs en de creatiedatum van de software in de code te vermelden.

Een computerprogramma en de samenstellende elementen ervan worden beschermd zodra ze een bepaalde vorm hebben aangenomen. Software waarbij geen licentie wordt verstrekt, mag dus niet worden gebruikt. (De licenties dienen immers om rechten op een computerprogramma te verlenen).

Laatst bijgewerkt
2 december 2020