Computerprogramma’s worden auteursrechtelijk beschermd tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. Daarna vallen ze in het publiek domein.

Bij het overlijden van de auteur gaan de auteursrechten over op zijn erfgenamen. De rechten die de auteur tijdens zijn leven aan derden had overgedragen, blijven daarentegen in handen van deze derden.

Laatst bijgewerkt
2 december 2020