De bescherming van software door het auteursrecht

Computerprogramma’s zijn bij wet beschermd door het auteursrecht. Dat betekent dat een computerprogramma beschermd is zonder dat daarvoor een registratie of andere administratieve stappen nodig zijn. De software wordt immers beschermd van zodra die tot stand is gekomen.

De bescherming van computerprogramma’s door het octrooirecht

Computerprogramma’s als zodanig zijn uitgesloten van bescherming door het octrooirecht.

Dat betekent echter niet dat een machine, toestel of installatie waarin software vervat zit, niet octrooieerbaar zou zijn. Zo zal een huishoudrobot, die in staat is om de strijk te doen, octrooieerbaar zijn, ook al is hij softwaregestuurd.

De producten en methodes die beantwoorden aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een octrooi, blijven octrooieerbaar, zelfs indien ze software bevatten.

Laatst bijgewerkt
2 december 2020