De wet laat toe dat bibliotheken en mediatheken werken uitlenen, voor educatieve en culturele doeleinden en onder bepaalde voorwaarden.

Ter compensatie van deze mogelijkheid is een vergoeding verschuldigd aan auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en/of producenten.

Deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld door de koning en bestaat uit twee elementen:

  • een forfaitaire vergoeding, op basis van de collecties van de uitleeninstellingen;
  • een evenredige vergoeding, op basis van het aantal uitleningen van de uitleeninstellingen.
Laatst bijgewerkt
14 januari 2021