Algemene regel

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Na afloop van deze termijn komen de werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht.

Na de dood van de auteur, komt het auteursrecht toe aan diens erfgenamen, of aan de personen die door de auteur zijn aangewezen.

De personen aan wie de auteur bepaalde rechten had overgedragen of toegezegd, mogen deze verder blijven uitoefenen. Zo zal een werkgever die houder is geworden van de auteursrechten op de werken die werden gemaakt door zijn werknemer, deze rechten ook na de dood van de werknemer verder mogen exploiteren. Hetzelfde geldt voor de uitgever of de producent aan wie de auteur tijdens diens leven rechten heeft overgedragen.

Wanneer er meerdere auteurs zijn

Wanneer meerdere auteurs hebben samengewerkt om een werk te creëren, geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de medewerker die het langst leeft. Asterix werd bijvoorbeeld gecreëerd door René Goscinny (scenario) en Albert Uderzo (tekeningen). Goscinny is op 5 november 1977 overleden, terwijl Uderzo pas in maart 2020 is overleden. Asterix zal dus niet auteursrechtelijk beschermd zijn tot eind 2047, maar tot 2090, 70 jaar na de dood van Uderzo.

Ook audiovisuele werken zijn vaak het resultaat van een samenwerking. De auteursrechten op een dergelijk werk vervallen pas 70 jaar na de dood van de laatste overlevende van de volgende personen: de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver of de auteur van de muzikale composities (met of zonder tekst) die speciaal voor het werk zijn gemaakt.

Anonieme werken of werken onder pseudoniem

De auteursrechten op een anoniem werk of op een werk onder pseudoniem vervallen vanaf 70 jaar na het tijdstip waarop het werk op legale wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Wanneer het pseudoniem geen twijfel laat over de identiteit van de auteur, of indien deze auteur zich kenbaar heeft gemaakt, bedraagt de beschermingsduur 70 jaar na diens overlijden.

Voorbeeld: de Belgische schrijver Georges Simenon heeft werken onder diverse pseudoniemen gepubliceerd. Simenon is in 1989 overleden en de rechten op “L’orgueil d’aimer”, dat hij in 1926 heeft gepubliceerd onder het pseudoniem Jean du Perry, zullen dus pas in 2059 vervallen, d.w.z. 70 jaar na zijn dood en niet 70 jaar na het verschijnen van deze roman, aangezien de ware identiteit van de auteur ervan bekend is.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2021