Auteursrecht in de digitale omgeving: kies voor het legale aanbod

Muziek beluisteren, films bekijken, boeken of kranten lezen, u kunt het allemaal digitaal en legaal. Simpel en gemakkelijk, zonder juridische kopzorgen. En nog zoveel andere dingen zijn mogelijk. U kunt gerust stellen dat de digitale markt een feit is in België. Of het nu gaat om de aankoop van een e-book, het streamen van muziek op uw smartphone, het lezen van een krant of tijdschrift op uw tablet, of het bestellen van een documentaire, film of het nieuws via digitale tv: het kan allemaal legaal. En vaak tegen een voordelige prijs. Soms kan het zelfs gratis, al dan niet gefinancierd met reclame-inkomsten.

Legale onlineplatformen bestaan al langer, maar zijn vandaag de dag echt wel beschikbaar, gemakkelijk toegankelijk en betrouwbaar. Een volwaardig alternatief voor of aanvulling op de fysieke markt met andere woorden. En het aanbod blijft groeien.

De Belgische Raad voor de Intellectuele Eigendom heeft zich uitgebreid gebogen over de kwestie van de handhaving van auteursrecht op het internet. Op deze website kunt u het advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom raadplegen.

Een van de aanbevelingen van de Raad is dat het wettelijke aanbod moet beschermd en gestimuleerd worden. De auteursrechtelijke principes die in de fysieke wereld gelden, gelden immers ook in de digitale wereld: wanneer u muziek wilt beluisteren, films wilt bekijken, boeken wilt lezen, dan moet u de rechten van de auteurs en de naburige rechthebbenden respecteren.

Auteurs, artiesten en producenten investeren veel creativiteit, tijd en geld in hun werken en prestaties. Zij verdienen daarvoor dan ook het nodige respect, en een gepaste vergoeding.

Een competitieve, duurzame en evenwichtige markt creëren voor producten en diensten is een belangrijke kerntaak van de FOD Economie. Enkel wettelijke onlineplatformen, die rechthebbenden op een correcte manier behandelen, en tegelijkertijd voldoende competitief zijn om de consument te verleiden, kunnen op een duurzame en evenwichtige manier creativiteit garanderen. Uit respect voor creativiteit, raden wij u dan ook aan om een beroep te doen op deze legale platformen.

Het auteursrecht geldt eveneens op internet.

Is wat op het internet staat beschermd?

Alle werken die op internet staan zijn auteursrechtelijk beschermd indien ze aan de beschermingsvoorwaarden voldoen, zoals:

 • teksten,

 • afbeeldingen,

 • computerprogramma’s,

 • muziek en

 • websites.

Dit blijft zo, ook al moet u niet betalen om toegang tot deze werken te verkrijgen of is er geen vermelding van “copyright” of van de naam van een auteur.

Voor alles wat op het internet staat, moet u bijgevolg alle regels van het auteursrecht respecteren. Dit houdt in het bijzonder in dat u toestemming vraagt aan de rechthebbenden alvorens

 • een foto te kopiëren,

 • muziek te downloaden,

 • artikels over te nemen,

 • foto’s van andere websites op de eigen website te plaatsen, enz.

In sommige gevallen zal de houder van het auteursrecht reeds zelf een uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven tot het kopiëren van het werk. U moet dan nagaan

 • hoe ver deze toestemming reikt en

 • voor welk type gebruik ze werd verleend (enkel privégebruik, niet-commercieel gebruik, gebruik voor onderwijsdoeleinden, enz.).

Dergelijke algemene toestemmingen worden vaak gegeven via de zogenaamde vrije licenties of “public domain” licenties.

Moet u rekening houden met auteursrecht alvorens iets op internet te plaatsen?

Uiteraard. Iets op het internet plaatsen houdt een mededeling aan het publiek in, bijvoorbeeld:

 • een foto,

 • tekening,

 • muziek,

 • computerprogramma,

 • een spel…

Indien het materiaal dat u wilt gebruiken auteursrechtelijk beschermd is, heeft u dus de toestemming nodig van de houder van het recht om dit materiaal op gelijk welke soort internetpagina (klassieke websites, blogs, Myspace, Facebook, YouTube, enz…) te integreren.

Is peer-to-peer (downloaden en uploaden van muziek, films, series...) wettelijk?

In België is deze vraag tot op heden nog niet volledig uitgeklaard.

Het is wel zeker dat het onwettig is om uw eigen bestanden via peer-to-peer beschikbaar te stellen (‘uploading’) op een wijze dat ze door andere internauten (‘peers’) gedownload kunnen worden. De deelnemers aan peer-to-peernetwerken worden er inderdaad bijna altijd toe gebracht om de bestanden op hun computer te delen (share) met andere deelnemers.

Wie zelf downloadt, zal deze bestanden inderdaad vaak ook ter beschikking stellen van anderen,

 • ofwel omdat dit technisch zo geregeld is,

 • ofwel omdat dit van de deelnemers aan dergelijke netwerken (moreel) zo wordt verwacht.

Over het afladen (‘downloaden’) van muziek of film, hebben rechtbanken in andere landen geoordeeld dat dit niet als een privékopie kan worden beschouwd en dat het dus niet mag.

In België werd deze vraag nog niet duidelijk beantwoord.

Laatst bijgewerkt
31 augustus 2020