Gebruikers van computerprogramma’s: welke rechten en beperkingen?