Op het internet zijn sommige computerprogramma’s gratis te downloaden. Zijn deze computerprogramma’s vrij van rechten? Kan men er mee doen wat men wil?

Het antwoord is neen. Het is niet omdat een computerprogramma gratis is dat het vrij van rechten zou zijn of tot het publiek domein zou behoren.

Zelfs gratis software gaat immers vaak gepaard met een licentie die limitatief de toegelaten handelingen opsomt.

Deze licentie neemt vaak de vorm aan van een tekst die in een apart scherm verschijnt en waarbij u als gebruiker gevraagd wordt om de voorwaarden met een eenvoudige muisklik al dan niet te aanvaarden.

Het is belangrijk goed na te lezen welke rechten dergelijke licenties geven en welke gebruiksbeperkingen er worden opgelegd.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een licentie een gebruik van het programma slechts toestaat voor privédoeleinden zonder mogelijkheid tot het maken van kopieën of tot verdere verspreiding ervan.

Andere licenties laten kopiëren of verspreiden dan weer wel toe. Soms is zelfs het aanpassen van het computerprogramma en het verspreiden van de aangepaste versie toegelaten. Dit is de zogeheten open source software.

Wanneer een computerprogramma zonder enige licentie beschikbaar is, moet men er van uitgaan dat voor elke verdere exploitatie de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de houder van het recht noodzakelijk is. Men mag het programma in beginsel zelfs niet gebruiken.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018