Het auteursrecht beschermt het computerprogramma in zijn verschillende aspecten: broncode, objectcode, esthetische elementen, interface, voorbereidend materiaal, structuur van het programma, enz.

De code

Zowel de broncode als de objectcode worden beschermd door het auteursrecht. Het is dus niet toegestaan om een programma, of delen ervan, zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren. Het volstaat ook niet om enkele lijnen van de code te veranderen om auteursrechtelijke problemen te vermijden.

De architectuur van het programma

Ook de architectuur, structuur en organisatie van een computerprogramma zijn auteursrechtelijk beschermd, net zoals de methoden en de lijsten van variabelen.

Het overnemen van de architectuur van een computerprogramma, bij de creatie van een ander programma, kan dan ook een inbreuk zijn op het auteursrecht.

Voorbereidend materiaal en software onder ontwikkeling

Het auteursrecht beschermt niet enkel de code van een computerprogramma. Ook het voorbereidend materiaal geniet bescherming (althans in de mate dat dit uiteindelijk bijdraagt tot de ontwikkeling van het computerprogramma). Zijn dus beschermd: schema’s, organogrammen die de architectuur geheel of gedeeltelijk beschrijven, flowcharts, enz. 

Het kopiëren van de structuur van een computerprogramma, voor de creatie van een ander programma, kan dus een auteursrechtelijke inbreuk uitmaken, zelfs indien de codes verschillend zijn. Dit betekent dus dat een nog niet uitgeschreven programma waarvan de architectuur voldoende is ontwikkeld, ook reeds beschermd kan zijn.

“Look and feel”

De elementen die deel uitmaken van de gebruiksinterface, zoals iconen, uiterlijke verschijningsvormen, menuschermen en geluiden, worden eveneens door het auteursrecht beschermd

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018