Welke acties kunnen worden ondernomen bij inbreuk op het auteursrecht op computerprogramma’s? Wat zijn de eventuele sancties?

Bij niet-naleving van, of inbreuk op, het auteursrecht met betrekking tot computerprogramma’s gelden dezelfde vorderingen en sancties als bij inbreuk op het auteursrecht.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018