Een aantal handelingen m.b.t. computerprogramma’s kan men ook zonder toestemming stellen.

Zo kunnen bepaalde elementen van een computerprogramma zonder toestemming worden overgenomen door de ontwikkelaars van een ander programma. Ook bepaalde wijzen van gebruik van een computerprogramma zijn door de wet toegestaan.

De elementen van een computerprogramma die geen bescherming genieten

De onderliggende ideeën van een computerprogramma

Het auteursrecht verleent geen bescherming aan ideeën maar enkel aan de wijze waarop deze ideeën werden geconcretiseerd, geordend en vertaald in een bepaald programma.

De ideeën zelf en de functionaliteiten van het computerprogramma kunnen dus worden overgenomen om in een ander programma, op een andere wijze, te worden geconcretiseerd.

Het auteursrecht verhindert dus niet dat iemand een tekstverwerkings- of rekenprogramma ontwikkelt, met dezelfde functionaliteiten als een bestaand programma, op voorwaarde dat die op een verschillende wijze (niet via kopiëren of adapteren) worden uitgewerkt.

De elementen van een computerprogramma die bepaald worden door technische of functionele vereisten

Het auteursrecht beschermt slechts de elementen waarvoor de maker over een zekere (keuze)vrijheid beschikte. De elementen van een computerprogramma die logisch voorgeschreven worden, door de functionaliteit van het programma, zijn niet beschermd. Ook deze elementen kunnen dus overgenomen worden in andere computerprogramma’s zonder dat er sprake zal zijn van een inbreuk op het auteursrecht.

Wijzen van gebruik van een computerprogramma waarvoor geen toestemming nodig is

Reservekopie

De gebruikers van een computerprogramma mogen een reservekopie maken op voorwaarde dat die niet werd meegeleverd.

Noodzakelijke kopie

De reproducties die automatisch plaatsvinden tijdens het gebruik van een computerprogramma zijn uiteraard toegestaan.

Het observeren, bestuderen en uittesten van de werking van het programma

De gebruiker heeft het recht om het programma te gebruiken met het oog op het begrijpen van de ideeën die ten grondslag liggen aan het programma.

Decompilatie van de ‘interface’ om de interoperabiliteit met andere programma’s tot stand te brengen

Deze uitzondering is onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden. Het is aangewezen hiervoor advies te vragen aan een specialist om zich te verzekeren van de wettigheid van de handelingen die men stelt.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018